2020-03-10: ASSER-serie Compleet nu beschikbaar in RBL

Asserserie 688X448 MG 0431 (1) Asserserie 688X448 MG 0431 (1)

De Asser-serie is de belangrijkste kennisbron van civielrechtelijk Nederland en biedt je toonaangevend commentaar op het burgerlijk recht. De volledige Asser-serie (+30 delen) is sinds kort in de Rechtsbibliotheek Limburg beschikbaar in boekvorm, maar is daarnaast via de Universiteit Maastricht ook online raadpleegbaar in Kluwer Navigator.

Om in te loggen op Kluwer Navigator: klik op 'inloggen via WO/HBO', kies vervolgens Universiteit Maastricht en meld aan met uw UM-logingegevens. Klik vervolgens binnen Navigator op 'uitgaven' en daarna op 'Asser-serie'.