2021-05-03: Centrale ondersteuning voor drie ELNs

Image by <a href="https://pixabay.com/users/world-fly-856412/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1558811">Alexander</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1558811">Pixabay</a> Image by <a href="https://pixabay.com/users/world-fly-856412/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1558811">Alexander</a> from <a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1558811">Pixabay</a>

Steeds meer UHasselt-onderzoekers stelden ons vragen over de implementatie van Electronic Lab Notebooks (ELNs), de digitale tegenhangers van een papieren notitieboek om onderzoeksgegevens te documenteren. Om een antwoord te kunnen bieden op deze interesse startten we eind 2020 met het testen van de functionaliteiten van een aantal ELNs. Uiteindelijk werden door de Onderzoeksraad drie ELNs weerhouden die centraal ondersteund zullen worden: Signals Notebook Standard, ELabFTW en Open Science Framework (OSF). Daarnaast werd ook de Electronic Data Capture tool Castor opgenomen in deze overeenkomst.