2023-01-12: Nieuwe versie RDM-beleidsplan

Photo by Lukas: https://www.pexels.com/photo/document-on-top-of-stationery-669619/ Photo by Lukas: https://www.pexels.com/photo/document-on-top-of-stationery-669619/

Het RDM-beleidsplan van de Universiteit Hasselt (pdf, 523 KB) schetst een kader voor alle onderzoekers om de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van hun onderzoeksgegevens te vrijwaren en het biedt een basis om de naleving van wet- en regelgeving (bv. GDPR) en gedragscodes te evalueren. Het RDM Beleidsplan van de Universiteit Hasselt definieert de verantwoordelijkheden van alle onderzoekers verbonden aan de Universiteit Hasselt aan de hand van vijf basisprincipes:

  1. Alle onderzoekers moeten hun onderzoeksgegevens opslaan, beheren en toegankelijk maken zoals bepaald in het RDM beleidsplan en zich houden aan de richtlijnen ervan.
  2. Persoonlijke en gevoelige gegevens mogen alleen worden verzameld en gebruikt wanneer dat essentieel is voor specifiek onderzoek.
  3. Alle onderzoeksprojecten vereisen een data management plan (DMP).
  4. Onderzoekers houden zich aan de Acceptable Use Policy (AUP) en Identity and Access Management (IAM).
  5. Het RDM beleidsplan is een aanvulling op bestaande wet- en regelgeving, onderzoeksethiek en integriteitsrichtlijnen.

De Universiteit Hasselt heeft de verantwoordelijkheid om haar onderzoekers te ondersteunen, gaande van het ter beschikking stellen van tools en een beveiligde infrastructuur voor dataopslag tot het bieden van ondersteuning en opleiding inzake data management planning en deskundig advies inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Onderzoekers hebben de verantwoordelijkheid om hun data duurzaam en veilig te bewaren en hergebruik mogelijk te maken door de FAIR-principes en open data richtlijnen te volgen (waar mogelijk). De onderzoekers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun gegevensbeheer in overeenstemming is met dit RDM beleid.