Educatief aanbod

Wetenschappelijke informatie bevindt zich nog maar voor een beperkt gedeelte op de bibliotheekrekken. Het grootste gedeelte is raadpleegbaar via online tijdschriften, e-boeken en databanken op het Internet. De website van de Universiteitsbibliotheek is de toegangspoort tot deze informatie. Het is daarom belangrijk dat je de tools die op de website aangeboden worden doeltreffend kunt gebruiken. Daarom zet de Universiteitsbibliotheek in op een opleidingsaanbod informatievaardigheden.

Online informatiepakket

Het modulair opgebouwde informatiepakket op de website is een eerstelijns instrument om de verscheidene zoekmogelijkheden te verkennen. Je vindt er uitleg over informatiebronnen en zoekstrategieën, het gebruik van een aantal handige instrumenten die je onderzoek gemakkelijker kunnen maken en over hoe je informatie beoordeelt en gebruikt in je eigen papers en publicaties.

Introductie- en werksessies

Daarnaast organiseert de Universiteitsbibliotheek voor de verschillende faculteiten en scholen specifieke introductie- en werksessies voor studenten, doctorandi en postdocs. Het aanbod voor de bachelor- en masterstudenten wordt gezamenlijk met de opleidingsverantwoordelijken uitgewerkt, zodat de sessies aansluiten bij de noden van de studenten. De introductie tot informatievaardigheden wordt desgewenst gekoppeld aan een praktische literatuurstudie.

Aanbod op aanvraag

Meer weten over een specifieke tool of onderwerp? De Universiteitsbibliotheek verzorgt op aanvraag opleidingen en ondersteuning rond publiceren, open access, auteursrecht, bibliografische tools en advanced information retrieval.

Research data

Een overzicht van het educatief aanbod rond Research Data Management vind je in de RDM-opleidingskalender.

Meer weten?

Heb je suggesties voor het online informatiepakket of wil je graag een informatiesessie vastleggen? We helpen je graag verder.