Wetenschappelijke informatie zoeken

Soorten informatiebronnen

De zoekresultaten van algemene zoekmachines zoals Google zijn niet gecontroleerd op kwaliteit en betrouwbaarheid. Bovendien zijn heel wat wetenschappelijke publicaties nog steeds uitsluitend beschikbaar in afgeschermde databanken die enkel betalend toegankelijk zijn.

Wetenschappelijke databanken, bibliotheekcatalogi en naslagwerken helpen je op weg in je zoektocht naar betrouwbare informatie.

De UHasselt Discovery Service is de centrale zoekinterface waarmee via één zoekactie diverse wetenschappelijke informatiebronnen tegelijk doorzocht kunnen worden. De belangrijkste zijn:

 • de UHasselt bibliotheekcatalogus;
 • de meeste databanken waarop UHasselt geabonneerd is;
 • alle e-journals en e-books waar UHasselt toegang toe heeft.

Waarom is Google niet goed genoeg?

Via Google, Bing of Yahoo krijg je toegang tot een schat aan informatie. Toch volstaan deze algemene zoekmachines niet als je relevante wetenschappelijke informatie wil vinden, onder andere omdat:

 • zoekmachines als Google maar een kleine fractie van het internet indexeren, naar schatting ongeveer 0,03%;
 • de zoekresultaten bij een algemene zoekmachine niet gecontroleerd zijn op kwaliteit en betrouwbaarheid;
 • niet-inhoudelijke (o.a. commerciële) argumenten in belangrijke mate de ranking van zoekresultaten mee bepalen;
 • lang niet alle wetenschappelijke informatie online beschikbaar is;
 • heel wat wetenschappelijke informatie uitsluitend beschikbaar is in afgeschermde databanken die enkel betalend toegankelijk zijn.

De wetenschappelijke databanken en catalogi die je via de Universiteitsbibliotheek raadpleegt, helpen je om doelgericht alle relevante publicaties over je onderwerp op te sporen.

Databank | catalogus | naslagwerk

Databanken

Een databank bevat de bibliografische referentie en soms ook de elektronische versie van wetenschappelijke publicaties, vaak tijdschriftartikels.

 • bibliografische databanken: bevatten enkel een bibliografische referentie, al dan niet aangevuld met een abstract of korte inhoud; sommige bibliografische databanken geven wel een link naar de elektronische versie elders op het internet.
 • full-text databanken: bevatten niet alleen de bibliografische referentie, maar ook de volledige elektronische versie; vaak is de full-text zelf ook volledig doorzoekbaar.
 • citatiedatabanken: bevatten niet alleen de bibliografische referentie, maar ook een link naar de citaties (= andere publicaties die deze referentie citeren in de tekst, voet- of eindnoten en eventueel ook de publicaties die in deze referentie worden geciteerd).

Voorbeelden: Web of Science (bibliografische databank en citatiedatabank) | Google Scholar (bibliografische databank en citatiedatabank) | Business Source Complete (full-text databank en citatiedatabank) | ERIC (bibliografische databank) | Econlit (bibliografische databank)

Catalogi

Een catalogus bevat een beschrijving van boeken, tijdschriften en/of audiovisuele materialen, inclusief hun bewaarplaats (de precieze vindplaats van een gedrukt exemplaar op de boekenplank of een directe link naar de elektronische versie).

 • OPGELET! De meeste catalogi bevatten geen tijdschriftartikels, enkel de titels van de tijdschriften zelf.

Voorbeelden: Anet (Netwerk van Wetenschappelijke Bibliotheken in Antwerpen en Limburg, met daarin de UHasselt bibliotheekcatalogus) | Unicat (gemeenschappelijke catalogus van Belgische bibliotheken) | Worldcat (gemeenschappelijke catalogus met de collecties van meer dan 50.000 bibliotheken wereldwijd)

(Online) naslagwerken

Een naslagwerk bevat een hele reeks korte bijdragen over een woord/persoon/begrip, alfabetisch geordend per lemma of sleutelwoord. Naslagwerken zijn geschikt om zeer snel een onderwerp af te bakenen en oppervlakkig te verkennen.

Welke informatiebronnen biedt de Universiteitsbibliotheek aan?

De Universiteitsbibliotheek ontsluit haar digitale en fysieke aanbod via:

UHasselt Discovery Service: de centrale zoekinterface voor UHasselt

Met de UHasselt Discovery Service kun je via één zoekactie diverse wetenschappelijke informatiebronnen tegelijk doorzoeken. De belangrijkste zijn:

Het enorme voordeel is dat je niet meer elke databank afzonderlijk moet doorzoeken en dat je veel meer informatie vindt bij één zoekactie.

Let wel! Met de UHasselt Discovery Service kun je met één zoekactie heel wat wetenschappelijke informatiebronnen tegelijk bevragen, maar niet allemaal.

Volgende (wetenschappelijke) databanken zijn bijvoorbeeld (nog) niet raadpleegbaar via de UHasselt Discovery Service: TaxWin Expert | Belga.press | MyNBN | de Buildwise (voorheen WTCB)-publicaties | de meeste juridische databanken: Jura | Strada lexmonKEY...

Met andere woorden: de UHasselt Discovery Service vormt een essentieel onderdeel van je zoektocht naar wetenschappelijke informatie, maar volstaat niet als je een exhaustieve literatuurlijst wil opstellen.

Databanken

Als je rechtstreeks in een databank wenst te zoeken, kun je terecht op de overzichtspagina met alle databanken waartoe UHasselt toegang heeft.

De databanken kunnen gefilterd worden per discipline. Bij elke databank krijg je een beknopte uitleg over de inhoud.

OPGELET: een groot aantal databanken is betalend. Voor studenten en onderzoekers zijn deze databanken toegankelijk ‘on campus’.  Steeds meer betalende databanken kun je ook op afstand raadplegen via de EZproxyserver (studenten) of via VPN-verbinding (personeel).

Catalogi

De belangrijkste catalogus voor UHasselt is de Anet-catalogus: deze catalogus telt ruim twee en een half miljoen titels en omvat naast het aanbod van de Universiteitsbibliotheek UHasselt ook de boeken en tijdschriften van de bibliotheken binnen het Anet-netwerk (een twintigtal wetenschappelijke bibliotheken in Antwerpen en Limburg die allemaal gebruik maken van hetzelfde bibliotheeksysteem).

Als je op zoek bent naar een boek of tijdschrift en dat niet terugvindt in de Anet-catalogus, kun je een aantal andere catalogi doorzoeken, zoals:

 • Unicat – gemeenschappelijke catalogus van de Belgische wetenschappelijke bibliotheken;
 • Antilope – gemeenschappelijke tijdschriftencatalogus van 180 bibliotheken.

Een overzicht van de belangrijkste catalogi vind je op de bibliotheekwebsite.

(Online) naslagwerken

Een overzicht van de belangrijkste naslagwerken vind je op de bibliotheekwebsite.

Document Server @UHasselt

De Document Server is de centrale opslagplaats voor de wetenschappelijke publicaties van de onderzoekers, onderzoeksgroepen en -instituten van de Universiteit Hasselt en heeft als voornaamste doelstellingen:

 • de toegang tot UHasselt publicaties vergroten;
 • de UHasselt publicaties beheren;
 • het ondersteunen van de evaluatie van onderzoekers en onderzoeksgroepen;
 • het ondersteunen van de verdeling van de financiële middelen;
 • het voeden van externe gegevensbestanden (bijvoorbeeld iMinds, VABB-SHW).

In deze databank vind je referenties naar de publicaties van de onderzoekers die aan UHasselt verbonden zijn, zoveel mogelijk met de volledige tekst, maar ook de masterscripties en doctoraten van de universiteit.

Wanneer gebruik ik welke informatiebron(nen)?

Welke informatiebronnen je best gebruikt, hangt in hoge mate af van je doelstelling. Verken je het onderwerp voor het eerst? In dat geval kunnen zoekmachines zoals Google of algemene naslagwerken een aanvaardbaar aanvangspunt zijn. Ben je daarentegen op zoek naar specifieke titels van een bepaalde auteur of wetenschappelijk studies over een bepaald onderwerp? Dan wend je je best tot catalogi, databanken en de UHasselt Discovery Service.

Ik zoek basisinformatie over mijn onderwerp

 • voor een eerste kennismaking met het onderwerp;
 • om na te gaan welke (eventuele) deelaspecten dit onderwerp bevat;
 • om relevante zoektermen over het onderwerp te vinden;
 • om snel referenties naar andere bronnen (zoals websites, boeken, tijdschriften) te bekomen.

Je kunt gebruik maken van:

Ik zoek boeken en tijdschriftartikels van een bepaalde auteur

 • om mijn onderwerp voor de eerste keer in detail te bestuderen en te leren kennen.

Je kunt gebruik maken van:

 • UHasselt Discovery Service: voor het opsporen van wetenschappelijke publicaties (boeken en tijdschriftartikels) van je auteur;
 • Catalogi: voor het opsporen van boeken van je auteur in de Universiteitsbibliotheek Hasselt en/of in andere bibliotheken. Voorbeelden: Anet catalogus | Unicat;
 • Databanken (die niet bevraagd worden via de UHasselt Discovery Service): voor het opsporen van concrete tijdschriftartikels van je auteur. Voorbeelden: MathSciNet | SciFinder-n | Econlit

Ik zoek wetenschappelijke publicaties over mijn onderwerp

 • om te weten wat andere onderzoekers denken over het onderwerp;
 • om de verschillende theorieën en hypotheses te kennen over aspecten van het onderwerp;
 • om de verschillende theorieën en hypotheses te toetsen aan de bronnen.

Je kunt gebruik maken van:

 • UHasselt Discovery Service: voor het opsporen van wetenschappelijke publicaties (boeken en tijdschriftartikels) over je onderwerp;
 • Catalogi: voor het opsporen van boeken over je onderwerp in de Universiteitsbibliotheek Hasselt en/of in andere bibliotheken. Voorbeelden: Anet catalogus | Unicat;
 • Databanken (die niet bevraagd worden via de UHasselt Discovery Service): voor het opsporen van concrete tijdschriftartikels en recensies. Voorbeelden: MathSciNet | SciFinder-n | Econlit