dr. Micheline PHLIX

dr. Micheline PHLIX

Over mezelf

About my research:

(*English below*)

NL: Ik werk momenteel aan mijn interdisciplinair doctoraatsonderzoek omtrent ouderen met een migratieachtergrond. Mijn onderzoek focust zich op thema's zoals hun thuisgevoel, welbevinden en huisvesting. Ik benader dit onderwerp vanuit een sociaal en (interieur)archictecturaal perspectief. Enkele vragen die centraal staan: Wat betekent ‘thuis’ voor ouderen met een migratieachtergrond? Welke rol spelen de woning en omgeving in hun thuisgevoel? Welk effect heeft dit thuisgevoel op hun welbevinden? Hoe kunnen we woningen ontwerpen terwijl we rekening houden met hun thuisgevoel, welbevinden en diversiteit?

ENG: I am working on my interdisciplinary PhD on older adults with a migration background. My research focuses on their sense of home, wellbeing and housing. I approach this topic from a social and (interior) architectural perspective. Some questions central to my research are; What does 'home' mean to older adults with a migration background? What role do their housing and neighbourhood play in their sense of home? In what way does their sense of home affect their wellbeing? How can we design housing while taking into account their sense of home, wellbeing and diversity?

Keywords: older adults, migration, sense of home, wellbeing, diversity-sensitive housing design, qualitative research, interviews, photo-elicitation, research by design

About me:

NL: Ik studeerde Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, gevolgd door een Specifieke Lerarenopleiding. Ik begon in 2019 aan mijn doctoraat aan de Faculteit Architectuur en Kunst (onderzoeksgroep 'Designing for More') aan de Universiteit Hasselt.

ENG: I studied Adults Educational Sciences at the Vrije Universiteit Brussel, followed by a teacher's degree. In 2019, I started my PhD at the Faculty of Architecture and Arts (research group 'Designing for More') at Hasselt University.

LinkedIn:

https://be.linkedin.com/in/micheline-phlix-7b74b417b

Onderzoek

Disciplinecodes: Andere kunsten niet elders geclassificeerd (06049999)

Projecten

Er zijn 1 onderzoeksprojecten gevonden

Volgen op

Ben jij Micheline PHLIX? Log in om deze pagina aan te passen