Logo UHasselt

menu

Toekomstige studenten


Start je studie

Toekomstige studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERKREDIET

Wat is het leerkrediet?

Je start je carrière als student aan het hoger onderwijs met een saldo van 140 studiepunten. Dit geheel van studiepunten vormt  jouw leerkrediet waarmee je mag inschrijven voor een basisopleiding (enkel initiële bachelor- en masteropleidingen) aan een hogeschool en een universiteit met een diploma- of creditcontract. Elke basisopleiding bestaat uit opleidingsonderdelen (‘vakken’) en elk opleidingsonderdeel bestaat op zijn beurt uit een aantal studiepunten.  Per academiejaar schrijf je in voor het aantal studiepunten van de opleidingsonderdelen die je wenst te volgen. De studiepunten waarvoor je inschrijft worden dan afgetrokken van jouw leerkrediet. Wanneer je een opleidingsonderdeel succesvol afrondt (minimum 10/20 als examenresultaat voor het volledige opleidingsonderdeel), krijg je de ingezette studiepunten voor dat opleidingsonderdeel weer terug. Het aantal studiepunten waarvoor je niet slaagt, verlies je. De studiepunten van getolereerde opleidingsonderdelen ben je kwijt. Voor de meeste opleidingsonderdelen krijg je twee examenkansen per academiejaar om je ingezette studiepunten terug te verdienen.

Het leerkredietsysteem spoort enerzijds de onderwijsinstelling aan om de studievoortgang van al haar studenten te bewaken. Anderzijds wil het jou als student stimuleren een bewuste studiekeuze te maken en je eigen studievoortgang te bewaken.

Het leerkrediet is van toepassing voor:

Het leerkrediet is niet van toepassing voor een:

Bacheloropleiding

Masteropleiding

Diplomacontract

Creditcontract

Schakelprogramma

Voorbereidingsprogramma

Specifieke lerarenopleiding

Postgraduaat

Examencontract

Je kan de stand van je leerkrediet op elk ogenblik bekijken via https://studentenportaal.vlaanderen.be . Heb je vragen over (de stand van) je leerkrediet? Neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider.


De overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit of hogeschool is niet altijd gemakkelijk. De overheid voorziet daarom een bonus. De eerste 60 studiepunten die je verwerft, krijg je dubbel terug wanneer je ingeschreven bent met een diplomacontract. Deze bonus is niet alleen geldig in het eerste jaar dat je studeert. De eerste 60 studiepunten kunnen gespreid over verschillende jaren worden verworven.

Opgelet! Deze bonus vervalt als je met een leerkrediet onder de 60 studiepunten je studies één of meerdere academiejaren onderbreekt. Op dat moment start er een automatische heropbouw van je leerkrediet (zie tab 'heropbouw').

 

Wat bij heroriënteren of stopzetten van je studies aan UHasselt?

In de academische kalender van jouw opleiding vind je de uitschrijfdatum voor een opleidingsonderdeel terug. Indien je je uitschrijft voor een opleidingsonderdeel vóór die datum, dan krijg je je ingezette studiepunten voor dat opleidingsonderdeel terug. Schrijf je uit na de uitschrijfdatum, dan krijg je geen ingezette studiepunten meer terug.

Let op! Als je als generatiestudent heroriënteert, val je ook onder bovenstaande regeling. D.w.z. dat de datums van 1 december, 15 maart die je op veel websites kan terugvinden niet van toepassing zijn aan UHasselt. Het is de uitschrijfdatum van het opleidingsonderdeel die bepaalt of je het leerkrediet kan terugkrijgen.

 

Ik heb onvoldoende leerkrediet. Wat nu?

Aanvragen van kandidaat-studenten met een ontoereikend leerkrediet zullen aan een grondig onderzoek onderworpen worden. Studenten die een positief maar ontoereikend leerkrediet hebben voor het programma waarvoor zij wensen in te schrijven, kunnen ten hoogste inschrijven voor een aantal studiepunten overeenkomstig hun resterende leerkrediet (OER artikel 3.8 lid 2).

In een aantal gevallen zijn afwijkingen mogelijk:

  • de student heeft onvoldoende leerkrediet om minstens 1 opleidingsonderdeel op te nemen;
  • een student wenst zijn inschrijving met een beperkt aantal studiepunten te verhogen met het oog op behoud van het recht op kinderbijslag;
  • een student in een diplomajaar wenst in te schrijven voor de resterende studiepunten met het oog op het behalen van zijn diploma.

Je richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de studieloopbaanbegeleider. Vervolgens beslist de directeur student voor hoeveel studiepunten de student maximaal kan inschrijven.

Wanneer er sprake is van onvoldoende leerkrediet om je masteropleiding af te ronden, kan de UHasselt jou niet weigeren indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en nog niet eerder een masterdiploma behaalde (OER artikel 3.8 lid 3). Indien je toestemming krijgt om in te schrijven met een tekort aan leerkrediet, betaal je verhoogd studiegeld (maximaal het dubbele) voor de studiepunten waarvoor je een tekort aan leerkrediet hebt.

Voor studenten die voor het eerst inschrijven aan de UHasselt

Voor studenten die herinschrijven aan de UHasselt

Wanneer er sprake is van onvoldoende leerkrediet om je vervolgopleiding af te ronden, heb je mogelijk nog recht op automatische heropbouw ( zie tab 'heropbouw').

 

Ik behaalde mijn diploma. Wat nu?

Bachelordiploma

Als je een professionele of academische bachelor behaalt, kan je een vervolgopleiding doen (voorbereidings-, schakel-, of masteropleiding). Het resterende leerkrediet na je bachelor kan je nog gebruiken om je vervolgopleiding af te ronden. Voor een schakel- of voorbereidingsprogramma gebruik je geen leerkrediet.

Masterdiploma

Wanneer je voor het eerst een masterdiploma behaalt, worden er 140 studiepunten afgetrokken van je leerkrediet. Wanneer je een 2de masterdiploma behaalt, verlies je geen studiepunten.

Indien je na de aftrek van 140 studiepunten minder dan 60 studiepunten leerkrediet hebt, zal er een automatische, éénmalige opbouw starten (10 studiepunten per jaar tot je terug 60 studiepunten leerkrediet hebt). Je kan een aanvraag indienen bij je studieloopbaanbegeleider indien je meer studiepunten wil opnemen dan je leerkrediet toestaat (zie tab ‘onvoldoende leerkrediet’).

 

Heropbouw van het leerkrediet

Je leerkrediet zal éénmalig terug opbouwen tot 60 studiepunten. In de volgende situaties krijg je elk academiejaar 10 extra studiepunten tot je terug 60 studiepunten leerkrediet hebt:

  • Je behaalde je masterdiploma en na aftrek van 140 studiepunten is je leerkrediet lager dan 60. De automatische opbouw start in het volgende academiejaar.
  • Je bent gestopt met studeren met een leerkrediet lager dan 60 en je neemt een pauze van minstens één academiejaar. Dit betekent dat je minstens één academiejaar geen inschrijving hebt aan een instelling hoger onderwijs waar het leerkrediet geldt. De automatische opbouw start in het academiejaar na het jaartje pauze.
  • Je behaalde een graduaatsdiploma in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) en hebt een leerkrediet lager dan 60. Bij een nieuwe inschrijving wordt je leerkrediet aangevuld tot 60 studiepunten (behalve als je al een masterdiploma behaalde).

 

Voorbeeld 1 – Student met een perfect studieparcours 

  Leerkrediet start Opgenomen SP Verworven SP Leerkrediet einde

2017-2018

1e bach rechten

140

60

60

140-60=(60x2)=200

2018-2019

2e bach rechten

200

60

60

200-60+60=200

2019-2020

3e bach rechten

200

60

60

200-60+60=200

2020-2021

1e master rechten

200

60

60

200-60+60=200

2021-2022

2e master rechten

200

60

60

200-60+60-140=60

 

Voorbeeld 2 – Student met een zwakke start

  Leerkrediet start Opgenomen SP Verworven SP Leerkrediet einde

2017-2018

1e bach biologie

140

60

30

140-60=(30x2)=140

2018-2019

1e+2e bachelor biologie

140

60 (30+30)

1e ba: 18+ 12 toler.

2e ba:  18

140-60+(30x2)+6=146

2019-2020

2e+3e bachelor biologie

146

51 (42+9)

45 + 6 toler

146-51+45=140

2020-2021

3e bachelor biologie

140

51

45 + 6 toler

140-51+45=134

2021-2022

1e master biologie

134

60

60

134-60+60-140=- 6

2022-2023

-6+10=4

     

 

Voorbeeld 3 – Heroriënteerder 

  Leerkrediet start Opgenomen SP Verworven SP Leerkrediet einde
 

2017-2018

1e bachelor informatica

140

60

20

140-60+(20x2)=120

2018-2019

1e bachelor informatica

120

40

10

120-40+(10x2)=100

2019-2020

1e professionele bachelor toegepaste informatica

(15 SP vrijstelling)

100

45

45

100-45+(30x2)+15=130

2020-2021

2e professionele bachelor toegepaste informatica

130

60

55 + 5 toler.

130-60+55=125

2021-2022

3e professionele bachelor toegepaste informatica

125

60

60

125-60+60=125

Meer informatie over het leerkrediet kan je vinden op de website van de Vlaamse Overheid.