Leerkrediet

Je start je carrière als student aan het hoger onderwijs met een saldo van 140 studiepunten. Dit geheel van studiepunten vormt jouw leerkrediet waarmee je mag inschrijven voor een basisopleiding (enkel initiële bachelor- en masteropleidingen) aan een hogeschool en een universiteit met een diploma- of creditcontract. Elke basisopleiding bestaat uit opleidingsonderdelen (‘vakken’) en elk opleidingsonderdeel bestaat op zijn beurt uit een aantal studiepunten.  Per academiejaar schrijf je in voor het aantal studiepunten van de opleidingsonderdelen die je wenst te volgen. De studiepunten waarvoor je inschrijft worden dan afgetrokken van jouw leerkrediet. Wanneer je een opleidingsonderdeel succesvol afrondt (minimum 10/20 als examenresultaat voor het volledige opleidingsonderdeel), krijg je de ingezette studiepunten voor dat opleidingsonderdeel weer terug. Het aantal studiepunten waarvoor je niet slaagt, verlies je. De studiepunten van getolereerde opleidingsonderdelen ben je kwijt. Voor de meeste opleidingsonderdelen krijg je twee examenkansen per academiejaar om je ingezette studiepunten terug te verdienen. In de studiegids kan je nakijken voor elk opleidingsonderdeel of je twee examenkansen hebt.

Het leerkredietsysteem spoort enerzijds de onderwijsinstelling aan om jouw studievoortgang te bewaken. Anderzijds wil het jou als student stimuleren een bewuste studiekeuze te maken en je eigen studievoortgang te bewaken.

Je kan de stand van je leerkrediet op elk ogenblik bekijken via https://www.burgerprofiel.be/. Heb je vragen over (de stand van) je leerkrediet? Neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider.

Je zet niet altijd leerkrediet in:

wel

niet

Bacheloropleiding

Schakelprogramma

Masteropleiding

Voorbereidingsprogramma

Diplomacontract

Verkorte educatieve master

Creditcontract

Postgraduaat

Examencontract

Bonus

De overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit of hogeschool is niet altijd gemakkelijk. De overheid voorziet daarom een bonus. De eerste 60 studiepunten die je verwerft, krijg je dubbel terug wanneer je ingeschreven bent met een diplomacontract. Deze bonus is niet alleen geldig in het eerste jaar dat je studeert. De eerste 60 studiepunten kunnen gespreid over verschillende jaren worden verworven.

Opgelet! Deze bonus vervalt als je met een leerkrediet onder de 60 studiepunten je studies één of meerdere academiejaren onderbreekt. Op dat moment start er een automatische heropbouw van je leerkrediet (zie titel 'heropbouw').

Gevolgen heroriënteren/stoppen

In de academische kalender van jouw opleiding vind je de uitschrijfdatum voor een opleidingsonderdeel terug. Indien je je uitschrijft voor een opleidingsonderdeel vóór die datum, dan krijg je je ingezette studiepunten voor dat opleidingsonderdeel terug. Schrijf je uit na de uitschrijfdatum, dan krijg je geen ingezette studiepunten terug.

Let op! Als je als generatiestudent heroriënteert, val je ook onder bovenstaande regeling. D.w.z. dat de datums van 1 december, 15 maart die je op veel websites kan terugvinden niet van toepassing zijn aan UHasselt. Het is de uitschrijfdatum van het opleidingsonderdeel die bepaalt of je het leerkrediet kan terugkrijgen.

Onvoldoende leerkrediet

Je kan enkel inschrijven voor het aantal studiepunten leerkrediet waarover je nog beschikt op het moment van inschrijving in een opleiding (OER artikel 1.3 lid 2). Heb je onvoldoende leerkrediet, dan zal de opleiding jouw programma beperken. Het eventuele terugverdiende leerkrediet kan je in een volgend kwartiel of semester wel opnieuw inzetten. Op die manier kan je nog steeds studievoortgang maken.

De directeur Onderwijscoördinatie en Studentenzaken kan in specifieke situaties afwijken van bovenstaand principe en de student toelating geven om meer studiepunten op te nemen. In volgende situaties is een uitzondering mogelijk:

  • de student heeft onvoldoende leerkrediet om minstens 1 opleidingsonderdeel op te nemen;
  • een student wenst zijn inschrijving met een beperkt aantal studiepunten te verhogen met het oog op behoud van het recht op kinderbijslag;
  • een student in een diplomajaar wenst in te schrijven voor de resterende studiepunten met het oog op het behalen van zijn diploma.

Je richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de studieloopbaanbegeleider (Aanvraagformulier inschrijving met onvoldoende leerkrediet (pdf, 610 KB)). Aanvragen zullen aan een grondig onderzoek onderworpen worden. In uitzonderlijke situaties krijgt een student toestemming om meer studiepunten op te nemen dan zijn/haar resterende leerkrediet toelaat.

Indien je toestemming krijgt om in te schrijven met een tekort aan leerkrediet, betaal je verhoogd studiegeld (maximaal het dubbele) voor de studiepunten waarvoor je een tekort aan leerkrediet hebt.

Wanneer er sprake is van onvoldoende leerkrediet om je vervolgopleiding af te ronden, heb je mogelijk nog recht op automatische heropbouw ( zie titel 'heropbouw').

Ik heb geen leerkrediet meer. Wat nu?

Als je geen leerkrediet meer hebt, kan je niet meer inschrijven voor een opleiding of een opleidingsonderdeel (OER artikel 1.3 lid 1). Deze weigering tot inschrijving is van toepassing op alle contracttypes. Ook een inschrijving met een examencontract is dus niet meer mogelijk.

De vice-rector onderwijs kan afwijken van bovenstaand principe en de student toch toelating geven in te schrijven. Je richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de studieloopbaanbegeleider (Aanvraagformulier inschrijving met onvoldoende leerkrediet (pdf, 610 KB)). Aanvragen zullen aan een grondig onderzoek onderworpen worden. Een toelating om in te schrijven met een negatief leerkredietsaldo, wordt zelden tot nooit gegeven. 

Er is één grote uitzondering. Wanneer er sprake is van onvoldoende leerkrediet om je masteropleiding af te ronden, kan de UHasselt jou niet weigeren indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en nog niet eerder een masterdiploma behaalde (OER artikel 1.3 lid 3). Je richt hiertoe een gemotiveerd verzoek aan de studieloopbaanbegeleider.

Indien je toestemming krijgt om in te schrijven met een tekort aan leerkrediet, betaal je verhoogd studiegeld (maximaal het dubbele) voor de studiepunten waarvoor je een tekort aan leerkrediet hebt.

Wanneer er sprake is van onvoldoende leerkrediet om je vervolgopleiding af te ronden, heb je mogelijk nog recht op automatische heropbouw ( zie titel 'heropbouw').

Behalen diploma

Bachelordiploma

Als je een professionele of academische bachelor behaalt, kan je een vervolgopleiding doen (voorbereidings-, schakel-, of masteropleiding). Het resterende leerkrediet na je bachelor kan je nog gebruiken om je vervolgopleiding af te ronden. Voor een schakel- of voorbereidingsprogramma gebruik je geen leerkrediet.

Masterdiploma

Wanneer je voor het eerst een masterdiploma behaalt, worden er 140 studiepunten afgetrokken van je leerkrediet. Wanneer je een 2de masterdiploma behaalt, verlies je geen studiepunten.

Indien je na de aftrek van 140 studiepunten minder dan 60 studiepunten leerkrediet hebt, zal er een automatische, éénmalige opbouw starten (10 studiepunten per jaar tot je terug 60 studiepunten leerkrediet hebt). Je kan een aanvraag indienen bij je studieloopbaanbegeleider indien je meer studiepunten wil opnemen dan je leerkrediet toestaat (zie titel ‘onvoldoende leerkrediet’).

Heropbouw

Je leerkrediet zal éénmalig terug opbouwen tot 60 studiepunten. In de volgende situaties krijg je elk academiejaar 10 extra studiepunten tot je terug 60 studiepunten leerkrediet hebt:

  • Je behaalde je masterdiploma en na aftrek van 140 studiepunten is je leerkrediet lager dan 60. De automatische opbouw start in het volgende academiejaar.
  • Je bent gestopt met studeren met een leerkrediet lager dan 60 en je neemt een pauze van minstens één academiejaar. Dit betekent dat je minstens één academiejaar geen inschrijving hebt aan een instelling hoger onderwijs waar het leerkrediet geldt. De automatische opbouw start in het academiejaar na het jaartje pauze.
  • Je behaalde een graduaatsdiploma in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) en hebt een leerkrediet lager dan 60. Bij een nieuwe inschrijving wordt je leerkrediet aangevuld tot 60 studiepunten (behalve als je al een masterdiploma behaalde).

Overmacht

Als je door een overmachtsituatie leerkrediet verloren hebt, kan je een administratieve procedure opstarten bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) om dit leerkrediet terug te krijgen. Stuur, samen met je aanvraag, ook steeds de nodige bewijsstukken mee naar de Raad. Deze bewijsstukken moeten duidelijk aantonen dat je niet in staat was om deel te nemen aan een examen(periode).

Voorbeelden

Voorbeeld 1 – Student met een perfect studieparcours

Leerkrediet startOpgenomen SPVerworven SPLeerkrediet einde

2017-2018

1e bach rechten

140

60

60

140-60=(60x2)=200

2018-2019

2e bach rechten

200

60

60

200-60+60=200

2019-2020

3e bach rechten

200

60

60

200-60+60=200

2020-2021

1e master rechten

200

60

60

200-60+60=200

2021-2022

2e master rechten

200

60

60

200-60+60-140=60

Voorbeeld 2 – Student met een zwakke start

Leerkrediet startOpgenomen SPVerworven SPLeerkrediet einde

2017-2018

1e bach biologie

140

60

30

140-60=(30x2)=140

2018-2019

1e+2e bachelor biologie

140

60 (30+30)

1e ba: 18+ 12 toler.

2e ba:  18

140-60+(30x2)+6=146

2019-2020

2e+3e bachelor biologie

146

51 (42+9)

45 + 6 toler

146-51+45=140

2020-2021

3e bachelor biologie

140

51

45 + 6 toler

140-51+45=134

2021-2022

1e master biologie

134

60

60

134-60+60=134

2022-2023

2e master biologie

134

6060134-60+60-140=-6

Start automatische heropbouw tot 60 in AJ 2023-2024.

Voorbeeld 3 – Heroriënteerder

Leerkrediet startOpgenomen SPVerworven SPLeerkrediet einde

2017-2018

1e bachelor informatica

140

60

20

140-60+(20x2)=120

2018-2019

1e bachelor informatica

120

40

10

120-40+(10x2)=100

2019-2020

1e professionele bachelor toegepaste informatica

(15 SP vrijstelling)

100

45

45

100-45+(30x2)+15=130

2020-2021

2e professionele bachelor toegepaste informatica

130

60

55 + 5 toler.

130-60+55=125

2021-2022

3e professionele bachelor toegepaste informatica

125

60

60

125-60+60=125

Meer informatie over het leerkrediet kan je vinden op de website van de Vlaamse Overheid.