Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLINGENPRACTICA CHEMIE

De practicumteksten van de keuzethema's zijn via deze website ter beschikking voor leerkrachten en leerlingen.
Om een vlot verloop van de practica te verzekeren, vragen we aan de begeleidende leerkrachten de theoretische achtergrond met hun leerlingen op voorhand door te nemen.
De leerkracht geeft zelf het leerlingenpracticum met de nodige technische ondersteuning van de vakgroep chemie. 


Chemie en industrie                                 

Tijdens dit practicum experimenteren leerlingen niet alleen met kunststoffen, maar ze bereiden zelf kunststoffen en leren ze identificeren.

Opm: extra veiligheidsmaatregel bij inschrijving voor dit practicum!
Iedereen is verplicht is om een mondmasker te dragen in het labo. Daar dit extra risico's naar brandveiligheid teweeg brengt, verwachten we dat de leerlingen vlot met een bunsenbrander kunnen werken. Gelieve deze vaardigheid in de klas aan te leren om de brandveiligheid in het labo te kunnen garanderen. 


Nanochemie: de wereld van de kleine deeltjes

Leerlingen vergelijken de eigenschappen van zelfgemaakte zonnecrème waarin al dan niet nanodeeltjes aanwezig zijn.

Link naar het lesmateriaal

 • Voor wie: 
  Het practicum 'Chemie en industrie': leerlingen zesde jaar SO met affiniteit voor wetenschappen, max 24 leerlingen per groep en max 2 groepen gelijktijdig
  Practicum 'Nanochemie: leerlingen vijfde en zesde jaar SO met affiniteit voor wetenschappen, max 24 leerlingen per groep en 1 groep gelijktijdig.
 • Data: van 24 januari t.e.m. 3 februari 2022, telkens een halve dag | 9u00 - 11u30 of 13u00 - 15u30 
 • Benodigdheden:
  Chemie en industrie: laboshort en glazen bokaal voor synthese bakeliet
  Nanochemie: laboshort
 • Locatie: UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek - Didactische laboratoria chemie - blok F (Wetenschapstoren)
 • Contactpersonen: Hilde Breemans, hilde.breemans@uhasselt.be

Graag bij de opmerkingen vermelden, als u een leerlingenpracticum aanvraagt in combinatie met een practicum van een andere discipline op dezelfde dag.