Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Architectuur


Masteropleiding architectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR

In de tweejarige masteropleiding breid je je kennis en vaardigheden op het vlak van ontwerpen, bouwkunde, cultuurwetenschappen, management/ondernemerschap en onderzoek verder uit.

Verschillende keuzemogelijkheden geven je de kans om je interesses verder uit te diepen en je te specialiseren in de richting die je het best ligt. Deze keuze bepaalt ook het accent van je masterproef die bestaat uit een masterscriptie en een masterproject.


Ontwerpstudio's in de master

Zowel in eerste als in tweede master worden er verschillende parallelle ontwerpstudio’s aangeboden waartussen je een keuze kan maken. Deze ontwerpstudio’s focussen zich steevast op maatschappelijk relevante thema’s en grote ontwerpuitdagingen, zoals duurzame stedelijke ontwikkeling, herbestemming van erfgoed of kwaliteitsvolle architectuur voor industrie en toerisme. Je leert ontwerpen tot alles klopt: van masterplan tot bouwtechnisch detail, van visie tot presentatie. Bovendien hebben de projecten uit de ontwerpstudio’s vaak een internationale dimensie door de keuze van de locaties of de samenwerking met internationale studenten en docenten.

Naast een keuze binnen de ontwerpstudio kies je tussen vier keuzetrajecten: het bouwtechnische (bouwkunde), het conceptuele en sociale (cultuur), het contextuele (stedenbouw) of vormgeving (beelding). Deze trajecten worden uitgediept in vier verschillende seminaries.

  • In het seminarie Stedenbouw ga je op zoek naar manieren om de versnippering van onze woonomgeving te stoppen en om te keren.
  • Het seminarie Beelding onderzoekt architectuur als een artistieke discipline in relatie tot aanverwante beeldende cultuurdisciplines.
  • Het seminarie Bouwkundig Concept focust dan weer op het bouwtechnische aspect van duurzaam bouwen, vooral in de context van renovatie.
  • In het seminarie Mens en Cultuur, tot slot, kunnen studenten onderzoek verrichten binnen het brede veld van de cultuurwetenschappen, over de grenzen van de opleidingen heen.

Deze keuze bepaalt ook het accent van je masterproef. De masterproef bestaat uit twee delen: een masterscriptie die begeleid wordt vanuit het seminarie van je keuze en een masterproject dat uitgewerkt wordt in de ontwerpstudio.

Ontwerper-Onderzoeker en Ontwerper-Ondernemer

In tweede master maak je voor 9 studiepunten een keuze tussen twee opties: ‘ontwerper-onderzoeker’ (met focus op verbreding en verdieping in onderzoek) en ‘ontwerper-ondernemer’ (met focus op verantwoord ondernemen en innovatie). In beide opties is er een korte stage die je verder voorbereidt op het werkveld.

Daarnaast doorlopen alle studenten in hun afstudeerjaar een Live Project, waarbij zij op locatie een ruimtelijke kwestie onderzoeken om in overleg met de lokale gemeenschap en andere stakeholders tot oplossingen te komen. Dit resulteert aan het eind van het Live Project in reële ruimtelijke interventies, op ware grootte.

→ Voorbeelden van de Live Projects van de afgelopen jaren vind je via www.future-is-today.be

Tot slot biedt de masteropleiding de mogelijkheid om je internationale competenties te versterken door een stage of studieverblijf in het buitenland, of door de keuze voor een internationale ontwerpstudio.