Hou mij op de hoogte

Logo UHasselt

menu

Architectuur


Architectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR

In de tweejarige masteropleiding kan je aan de hand van verschillende keuzemogelijkheden je interesses verder uitdiepen en je specialiseren in de richting die je het best ligt. Daarnaast biedt de masteropleiding de mogelijkheid om je internationale competenties te versterken door een stage of studieverblijf in het buitenland, of door de keuze voor een internationale ontwerpstudio.


Ontwerpstudio's in de master

De ontwerpstudio's in de master focussen zich steevast op maatschappelijk relevante thema’s en grote ontwerpuitdagingen, zoals duurzame stedelijke ontwikkeling, herbestemming van erfgoed of kwaliteitsvolle architectuur voor industrie en toerisme. Je leert ontwerpen tot alles klopt: van masterplan tot bouwtechnisch detail, van visie tot presentatie. Bovendien hebben de projecten uit de ontwerpstudio’s vaak een internationale dimensie door de keuze van de locaties, internationale samenwerkingen of de aanwezigheid van internationale studenten en docenten. Zowel in eerste als in tweede master worden er verschillende parallelle ontwerpstudio's aangeboden waartussen je een keuze kan maken.

Naast een keuze binnen de ontwerpstudio kies je tussen vier keuzetrajecten: het bouwtechnische (bouwkunde), het conceptuele en sociale (cultuur), het contextuele (stedenbouw) of vormgeving (beelding). Deze trajecten worden uitgediept in vier verschillende seminaries.

In het Seminarie Stedenbouw ga je op zoek naar manieren om de versnippering van onze woonomgeving te stoppen en om te keren. Het seminarie Beelding onderzoekt architectuur als een artistieke discipline in relatie tot aanverwante beeldende cultuurdisciplines. Seminarie Bouwkundig Concept focust dan weer op het bouwtechnische aspect van duurzaam bouwen, vooral in de context van renovatie. In het Seminarie Mens en Cultuur, tot slot, kunnen studenten onderzoek verrichten binnen het brede veld van de cultuurwetenschappen, over de grenzen van de opleidingen heen.

Deze keuze bepaalt ook het accent van je masterproef. De masterproef bestaat uit twee delen: een masterscriptie die begeleid wordt vanuit het seminarie van je keuze en een masterproject dat uitgewerkt wordt in de ontwerpstudio. Daarnaast kies je in je laatste masterjaar of je je verder gaat ontwikkelen als ontwerper-manager, dan wel als ontwerper-onderzoeker.