Logo UHasselt

menu

Architectuur


Architectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTEROPLEIDING ARCHITECTUUR

Naast een sterke individuele begeleiding, is er in de masteropleiding veel ruimte voor individuele keuzes. Je kan jouw eigen interesses volgen binnen het vakgebied, en je verdiepen in bepaalde thema’s of (internationale) locaties. Bovendien kan je er voor kiezen om je internationale competenties te versterken door een stage of studieverblijf in het buitenland. Het slotstuk van je opleiding is de masterproef die bestaat uit twee delen: een masterscriptie die begeleid wordt vanuit het seminarie van jouw keuze, en een masterproject dat uitgewerkt wordt in de ontwerpstudio. Met het masterproject, een complexe stedenbouwkundige en architecturale ontwerpopdracht, toon je je bekwaamheid om creatief, zelfstandig en vernieuwend te zijn in het domein van de architectuur.

De ontwerpstudio's

De ontwerpstudio’s focussen zich steevast op maatschappelijk relevante thema’s en grote ontwerpuitdagingen, zoals duurzame stedelijke ontwikkeling, herbestemming van erfgoed of kwaliteitsvolle architectuur voor industrie en toerisme. Je leert ontwerpen tot alles klopt: van masterplan tot bouwtechnisch detail, van visie tot presentatie. Bovendien hebben de projecten uit de ontwerpstudio’s vaak een internationale dimensie door de keuze van de locaties, internationale samenwerkingen of de aanwezigheid van internationale studenten en docenten. Deze mogelijkheid om deel te nemen aan een internationale ontwerpstudio is dus een ideale manier om internationale ervaring op te doen.

Ontwerpstudio 1ste master

In 1ste master worden er 4 studio's aangeboden waarvan studenten er 2 volgen. In het aanbod kiezen we bewust voor projecten in het buitenland en een problematiek die wereldwijd erg actueel is. Zo bieden we studio’s aan met internationale thema’s in Vietnam en Tanzania waar we samenwerken met lokale stakeholders en universiteiten, maar ook studio’s die de ruimtelijke problematiek van de Euregio verder onderzoeken (bv. de problematiek van de bevolkingskrimp in Heerlen - Parkstad). Hierbij wordt het experiment niet geschuwd en stimuleren we studenten om ruimtelijk onderzoek uit te voeren en die kennis te leren inzetten om in Vlaanderen en Europa innovatiever en beter om te gaan met onze schaarse ruimte.

Ontwerpstudio 2de master

In je laatste jaar kan je kiezen voor verschillende trajecten. In het door jou gekozen seminarie zal je werken aan een scriptie. We gaan samen met jou en je promotor na of je een afstudeerproject kan maken waarbij de opgedane kennis uit je theoretisch onderzoek kan inkantelen in een studio-ontwerp.
We organiseren twee verschillende afstudeerstudio’s rond telkens een zeer specifiek thema. De studio 'Contemplatie' onderzoekt hoe er in een wereld die gedomineerd wordt door hectiek en ratio plaats kan gemaakt worden voor een groeiende behoefte aan spirituele bezinning, het volgen van hart en geest… met andere woorden wat 'weg van de ratio'.
In de tweede studio 'Next Economy' verkennen, testen en verbeelden we onze samenleving van morgen. We denken als architecten en ruimteregisseurs na over specifieke thema’s die ons straks toelaten een gezonde, solidaire, productieve en inclusieve, energieschone en bewuste, duurzame regio te worden.

De seminaries

Daarnaast kies je tussen vier keuzetrajecten: seminarie Stedenbouw, seminarie Beelding, seminarie Bouwkundig concept of seminarie Mens en Cultuur

Seminarie Stedenbouw

Als het gaat om de woonomgeving, is de Vlaming de meest tevreden Europeaan. Nergens was de vrijheid om te bouwen zo groot, maar de medaille heeft een keerzijde. Onze woonomgeving is versnipperd en de maatschappelijke kosten van dit wilde bouwen zijn gigantisch. In het seminarie Stedenbouw ga je op zoek naar manieren om dit fragmentatieproces te stoppen en om te keren. Je tracht ‘realistische utopieën’ via kaarten, collages en levensgrote prototypes tastbaar te maken. Deze utopieën moeten beleidsvoerders en bouwheren ervan kunnen overtuigen dat er in Vlaanderen ook anders gebouwd kan worden.

Seminarie Beelding

Beelding verwijst naar de beeldende dimensie van het vakgebied architectuur. Tijdens dit seminarie bestudeer je architectuur in de context van andere hedendaagse kunstdisciplines. Je onderzoekt de raakvlakken tussen architectuur en aanverwante kunstvormen. Dit vraagt van jou een onderzoekende, ontvankelijke houding. Je komt in contact met gekozen kunstvormen, actuele beoefenaars hiervan en hun theoretici. Onder meer beeldende kunst, industriële vormgeving en productie, grafische vormgeving, fotografie, muziek, gastronomie… komen aan bod.

Seminarie Bouwkundig concept

De aandacht voor duurzaam bouwen is alomtegenwoordig, maar tegelijk is de toepassing nog zeer gefragmenteerd en blijft de nood voor een duurzame gebouwde omgeving zeer groot.
Dit seminarie focust op het bouwtechnische aspect van duurzaam bouwen, vooral in de context van renovatie. Door een combinatie van exploratie, veldonderzoek en ontwerpend onderzoek worden nieuwe bouwtechnieken, duurzame concepten of bouwkundige oplossingen ontwikkeld en uitgetest in een zo realistisch mogelijke setting.

Seminarie Mens en Cultuur

Het seminarie Mens en Cultuur opent de mogelijkheden voor de studenten om binnen het brede veld van de cultuurwetenschappen onderzoek te verrichten. Het seminarie staat open voor studenten architectuur en interieurarchitectuur en omvat verschillende deelseminaries waaruit je een keuze kan maken. Er wordt steeds gewerkt vanuit een realistische context om vervolgens op een vrije, creatieve en ‘verbeeldende’ wijze aan de slag te gaan. Het seminarie wil een vrijhaven zijn om experimenteel en over de grenzen van de opleidingen heen te werken. We moedigen daarom de samenwerking met andere disciplines sterk aan.