Bachelor in de biologie

Waarom biologie studeren aan UHasselt?

Bachelor • 180 studiepunten • Nederlandstalig


 • Je krijgt een brede, wetenschappelijke vorming in de experimentele, klassieke en toegepaste biologie
 • Je kiest je eigen specialisatie en wordt zo wie je wil zijn
 • Je wordt een bioloog die kan functioneren in een moderne en uitdagende werkomgeving
 • Je leert DOEN!
 • Je gaat op mariene stage!

Download de brochure
Biologie Excursie Bodemstalen 29

Hoe ziet de opleiding eruit?

Brede, wetenschappelijke opleiding

In de bacheloropleiding biologie bestudeer je het leven in al zijn aspecten en op verschillende niveaus: van moleculen, cellen en organismen tot ecosystemen en hun interactie met het milieu. Daarbij stel je je steeds de vraag waarom dit alles zo is geëvolueerd en hoe de wisselwerking tussen de verschillende niveaus is georganiseerd. Kortom, als bioloog wil je het leven leren begrijpen. Binnen deze opleiding krijg je een brede, wetenschappelijke vorming in de experimentele, klassieke en toegepaste biologie. Je maakt kennis met de moleculaire biologie, de biologische processen in de biosfeer en alles wat daartussen ligt, zoals biodiversiteit van planten en dieren, fysiologie, genetica, ecologie en milieukunde.

Je kiest je eigen specialisatie

 • In de optie moleculaire biologie wordt de klemtoon gelegd op het begrijpen van de complexiteit van het cellulaire niveau.
 • In de optie ecologie en biodiversiteit ligt de focus op de complexiteit van de natuurlijke ecosystemen en de vele levensvormen die haar gestalte geven.
 • In de optie biochemie word je voorbereid op de master biochemie en biotechnologie.
 • In de optie onderwijs volg je een pakket opleidingsonderdelen uit de educatieve master wetenschappen en technologie.

Wil je liever zelf een pakket samenstellen uit keuzevakken? Dat kan ook!

Biologie ondersteund door andere wetenschappen

Relevante onderdelen van de chemie, fysica, wiskunde en geologie worden geïntegreerd in de biologievakken of in een biologische context gedoceerd, zodat je de biologische processen goed leert begrijpen! Deze wisselwerking maakt van jou een bioloog die kan functioneren in een moderne en uitdagende werkomgeving.

Je leert DÓEN!

 • Je leert vaardigheden die je in je toekomstige loopbaan zeker kan gebruiken: samenwerken, discussiëren, rapporteren en presenteren, en ook time management, projectmanagement en probleemoplossend denken.
 • Onderzoeksvaardigheden staan centraal tijdens diverse practica.
 • Je bijdrage als bioloog aan de samenleving ook een belangrijk aandachtspunt.
 • In het 3de jaar werk je een eindproject uit in samenwerking met één van de onderzoeksgroepen
  of -instituten van UHasselt (bijvoorbeeld het Centrum voor Milieukunde). Of je kunt beroep doen op een externe organisatie, zoals het Veldstudiecentrum (een samenwerkingsverband tussen UHasselt en het Nationaal Park Hoge Kempen).
 • Je neemt deel aan veldwerk, excursies, een mariene stage en groepsprojecten in het kader van
  onder meer biodiversiteit en milieuproblemen. Zo kom je in contact met experts uit het vakgebied en de latere beroepswereld.
 • Wetenschappen zijn per definitie universeel en internationaal gericht. Daarom maak je tijdens je opleiding
  kennis met internationaal wetenschappelijk onderzoek, leer je het Engels als wetenschappelijke taal te gebruiken, maak je buitenlandse excursies en neem je deel aan internationale veldstudies.
 • In het derde bachelorjaar kan je  een semester in het buitenland te studeren via het Erasmusprogramma.

Dompel je onder met een mariene stage en veldwerk!

In je 2de bachelorjaar volg je het vak Mariene stage en veldwerk. Dit opleidingsonderdeel combineert een aantal dagexcursies, een meerdaagse veldstage en een aantal practica gericht op het determineren van dieren en planten. De dagexcursies sluiten aan bij de ecologische en botanische leerinhoud van het tweede bachelorjaar. Voor de veldstage verblijf je gedurende een week in een marien biologisch station aan de Noord-Franse rotskust in Wimereux. Door veldwerk en verwerking van gegevens en specimen in het laboratorium wordt kennis en inzicht verworven, toegepast, geïllustreerd en waar mogelijk geïntegreerd. De leerstof sluit aan bij andere opleidingsonderdelen van het curriculum en omvat topics uit de geologie, de ecologie van rotskusten en een zandstrand, dierkunde (vooral invertebrata) en de studie van lagere planten (algen).

Bachelor

De bacheloropleiding bestaat uit 180 studiepunten (3 jaar)

Bekijk hieronder de curriculumtabellen, of ga naar de studiegids voor alle informatie.

Eerste bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

Tweede bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

Derde bachelorjaar

Het studieprogramma wordt vermeld onder voorbehoud van wijzigingen die mogelijk nog in de loop van het academiejaar kunnen doorgevoerd worden. Het programma is definitief bij de start van het academiejaar.

* Je neemt nemen verder studiepunten op tot je aan een studiejaar van minimaal 60 studiepunten komen. Als je geen van bovenvermelde opties kan nemen, kan je een vrije keuze uit de aangeboden vakken maken totdat je aan een studiejaar van minimaal 60 studiepunten komen.

Je ziet de passie van de proffen overgaan naar de leerlingen omdat je met een kleine groep bent
Leyla Kodalci (student)

Voor wie

Voorwaarden bachelor

 • Wiskunde: 4u per week is wenselijk, maar niet verplicht.
 • Je beschikt over een sterk redeneervermogen en een kritische ingesteldheid.
 • Je kan uitstekend observeren en hebt oog voor detail.

We willen sterk benadrukken dat een septembercursus voor wiskunde en/of chemie zeker en vast een meerwaarde kan betekenen voor een vlotte start aan de opleiding. Neem dus zeker een kijkje bij de septembercursussen!

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Hoe ziet een lesweek eruit?

Start academiejaar

Het academiejaar start midden september 2024.

De introductiedag gaat door in de week voorafgaand aan de start van het academiejaar.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je studie

Na de bacheloropleiding in de biologie aan UHasselt kan je rechtstreeks instromen in diverse tweejarige masteropleidingen. Soms is het nodig dat je bepaalde opleidingsonderdelen in je bacheloropleiding gevolgd hebt.

Aan UHasselt:

Elders:

 • Master in de biologie
 • Master in de biochemie en de biotechnologie

Mogelijke beroepskeuzes

Binnen de zeer diverse onderwerpen en domeinen die de biologie rijk is, kan je een beroep uitvoeren rond:

 • Onderzoek aan universiteiten (PhD), instituten, bedrijven of musea
 • Coördinatie van onderzoek en management aan universiteiten of bedrijven, of beleidsondersteuning voor overheid
 • Expertise op vlak van labotechnieken, sales & marketing of wetenschappelijke administratie, of aan een studiebureau
 • Communicatie & educatie aan middelbaar of hoger onderwijs, of via populariserende en journalistieke kanalen
Aan UHasselt is een opleiding nooit enkel academisch, maar altijd ook praktisch.

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding

Of volg een proefles!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

Diepenbeek Voorkant Gebouw D LR 12
29 aug

Infodag, 29 augustus

29 augustus 2024
14:00
Campus Diepenbeek & campus Hasselt


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Foto 209