Bachelor in de geneeskunde

Waarom geneeskunde studeren aan UHasselt?

Bachelor • 180  studiepunten • Nederlandstalig


 • Praktijk komt vanaf dag 1 aan bod
 • Patiënten leren je wat ziek zijn betekent
 • Je bestudeert alle facetten van de mens
 • Zo geïntegreerd mogelijke leerstof
 • Kennen én kunnen is belangrijk
 • Je leert geneeskunde in al haar aspecten kennen
Download de brochure
GLW 1

Hoe ziet de opleiding eruit?

Praktijk en patiëntgericht

 • Aandacht voor veel voorkomende klachten.
 • Na drie jaar kan je de meest voorkomende ziektebeelden onderzoeken, een diagnose stellen en een behandeling voorstellen.
 • Contact met patiënten vanaf dag 1 door reallife casussen, persoonlijke getuigenissen van patiëntenambassadeurs en stages.
  Zo leer je verder te kijken dan enkel het medisch probleem, maar ook alles wat daar bij komt kijken.

Studentgericht: motiverend, activerend en persoonlijk

 • Geen hoorcolleges, maar interactiecolleges.
 • Meer werkzittingen, praktische oefeningen, zelfstudie en opzoekwerk. We dagen je uit om zelf te denken, te doen én je eigen leerproces in handen te nemen.
 • Onderwijs in kleine groepen.
 • Werkvormen waarbij de prof ook coach is.
 • Je wordt persoonlijk begeleid en betrokken in je groeiproces.
 • Kans om te uit te blinken op verschillende domeinen.
 • We stimuleren internationale uitwisselingen.
 • We beschikken over een ambitieus student-onderzoekstraject. Hierdoor kan je tijdens je studies al op hoog niveau deelnemen aan academisch onderzoek.

Geïntegreerd en multidisciplinair

 • Geïntegreerde en multidisciplinaire lesblokken. Zo leer je kennis uit verschillende medische disciplines combineren.
 • 360°-blik. Je leert door casussen die de verschillende perspectieven van de diverse spelers aan bod laten komen, medische problemen niet enkel vanuit arts-standpunt te bekijken.
 • Meer dan een medisch expert. Met leerlijnen als ethiek, communicatie en medische psychologie leer je de verschillende rollen die een zorgprofessional heeft, kennen.

Proef van de praktijk

 • In het eerste jaar ga je een dag op observatiestage bij een huisarts en de zomervakantie ga je op verpleegstage in een ziekenhuis.
 • In het tweede jaar ga je een dag op observatiestage bij een huisarts.
 • In het derde jaar ga je op ziekenhuis-en huisartsenstage.

Bachelor

10 weken

De opleiding is georganiseerd in kwartielen. In elk kwartiel krijg je de nodige kennis aangereikt om van jou een medicus te maken en bouw je aan je rol als communicator, teamspeler, manager, wetenschapper, gezondheidsbevorderaar en professional.

Studeerbaar

Studeerbaarheid vinden we enorm belangrijk. Je hebt aan ongeveer 45 uren per week voldoende om alles bij te houden.

 • Maximum 15 uren contactonderwijs met de docenten in kleine interactieve groepen.
 • De leerstof is opgedeeld in kleine logische eenheden en duidelijk geformuleerde studie-instructies om je te helpen bij je zelfstudie.
 • Totaal aantal bladzijden nieuwe leerstof per week wordt beperkt.

Evaluatie

 • Meerdere evaluatiemomenten en kennistoetsen per kwartiel.
 • Kwartieltoets aan het einde van elk kwartiel om na te gaan of je de opgedane kennis kan toepassen en integreren.

Werkmethoden

 • Colleges
 • Werkzittingen in kleine groep
 • Stages en vaardigheidstrainingen
 • Interdisciplinaire casussen

Eerste bachelorjaar

Tweede bachelorjaar

Derde bachelorjaar

Persoonlijk heb ik gekozen voor UHasselt omdat deze kleinschaliger is en het systeem de overgang van het middelbaar veel vlotter maakt. Verder had ik van veel mensen gehoord dat de sfeer top is tussen studenten en je kort bij de docenten en de faculteit staat. Allen zeker en vast waar!
Alexander Giesen, afgestudeerd in 2018, studeert momenteel verder aan de KULeuven.
Naast zuivere medische kennis werd er aandacht besteed aan het menselijke, zowel binnen het domein van de geneeskunde, dankzij de talrijke waardevolle patiëntencontacten, als in de opleiding zelf. Ik vond namelijk het heel fijn om meer dan een anoniem studentennummer te zijn. De openhartige omgang met het onderwijsteam en artsen hebben me zeer waardevolle kansen geboden.
Roy Martens, afgestudeerd in 2021, studeert momenteel verder aan de UGent.

Toelatingsexamen

Voorwaarden bachelor

Een gunstig resultaat voor het toelatingsexamen arts. Het examen wordt jaarlijks georganiseerd door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en bestaat uit twee delen:

 • Kennis en Inzicht in de Wetenschappen (KIW-deel) peilt naar je kennis en inzicht in biologie, chemie, fysica en wiskunde.
 • Generieke competenties (GC-deel) peilt naar algemene competenties die belangrijk zijn voor een toekomstige arts.

Om je optimaal voor te bereiden om het toelatingsexamen bieden we je twee formules aan.

Coaching full option

Coaching full option is gespreid over het volledige schooljaar, en biedt je een intensieve inhoudelijke voorbereiding op het toelatingsexamen arts-tandarts.

Deze coachingformule omvat:

 • van acht KIW-sessies,
 • één GC-sessie,
 • vier optionele online werkzittingen.

De lessen kunnen zowel on campus als via live stream gevolgd worden. We raden aan om zoveel mogelijk lessen on campus te volgen.


De KIW-sessies:

 • Wanneer:
  8 zaterdagvoormiddagen (van oktober 2022 tot en met mei 2023)
 • Wat:
  Elke sessie heeft twee lesdelen, waarin telkens één vakgebied aan bod komt: biologie, chemie, fysica en wiskunde. Voor elk vakgebied vertrekken we van het programma uit de informatiebrochure "Toelatingsexamen arts-tandarts".
 • Elke sessie bestaat uit :
  • een bondig overzicht van de theorie die gekend moet zijn voor het toelatingsexamen
  • een bespreking van voorbeeldvragen en training van specifieke strategieën om de meerkeuzevragen van het examen op te lossen

In de loop van het jaar kan je deelnemen aan 3 optionele online werkzittingen en 1 fysieke. Tijdens deze sessies worden er in kleine groep oefeningen gemaakt onder begeleiding van de coaches. Het geheel wordt ondersteund door een elektronische leeromgeving.

De GC-sessie:

 • Wanneer:
  Woensdagnamiddag, voorjaar 2023
 • Wat:
  • Inoefenen communicatiemodel voor het arts-patiëntgesprek
  • Uitwisselen tips om vragen over medische teksten te beantwoorden

Praktisch:

 • Voor wie: leerlingen van het zesde of vijfde jaar secundair onderwijs, die overwegen om geneeskunde te gaan studeren.
 • Data:  van oktober 2022 tot en met mei 2023 (4 KIW-sessies, 1 GC-sessie, 4 optionele (online) werkzittingen
 • Locatie: UHasselt - campus Diepenbeek - Agoralaan - gebouw D - 3590 Diepenbeek
 • Inschrijvingsgeld: 100 euro voor 8 KIW-sessies + 1 GC-sessie + 4 optionele online werkzittingen. De inschrijving is definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Er is geen terugbetaling.
 • Contactpersoon:
  Kathleen Ungricht
  011 26 85 03
  kathleen.ungricht@uhasselt.be
 • Inschrijven kan vanaf 12 september vanaf 08.00 uur.

Schrijf je hier in

Coaching mini

In het voorjaar bieden we een beknoptere versie van de coachingsdagen aan voor wie de coaching full option niet heeft gevolgd. Deze coaching mini omvat twee sessies: één KIW-sessie en één GC-sessie. Deze lessen worden zowel on campus als via live stream aangeboden.


Tijdens de KIW-sessie (Kennis en Inzicht in de wetenschappen) wordt de oplostechniek van de meerkeuzevragen van het toelatingsexamen ingeoefend. Het GC-deel (Generieke Competenties) toetst je redeneervermogen en interpersoonlijke vaardigheden.

Voor een optimale voorbereiding raden we sterk aan om coaching full option te volgen. Dit verkort programma is een alternatief voor leerlingen die later in het schooljaar beslissen om alsnog deel te nemen aan het toelatingsexamen.

 • Voor wie: leerlingen zesde of vijfde jaar secundair onderwijs, die overwegen om deel te nemen aan het toelatingsexamen arts-tandarts
 • Data: 1 GC-sessie en 1 KIW-sessie: voorjaar 2023
 • Locatie: UHasselt - campus Diepenbeek - Agoralaan - gebouw D - 3590 Diepenbeek - of via live stream
 • Inschrijvingsgeld: 25 euro voor 1 GC-sessie en 1 KIW-sessie
  Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.
 • Contactpersoon:
  Kathleen Ungricht
  011 26 85 03
  kathleen.ungricht@uhasselt.be
 • Inschrijven kan vanaf 9 januari

Het aantal plaatsen is beperkt.

De opleiding in beeld

Wanneer heb je les?

Start academiejaar

Het academiejaar start op 19 september 2022.

De introductiedag gaat door op 13 september 2022 in Diepenbeek. (onder voorbehoud)

Je eerst les volg je op 19 september 2022.

Waar heb je les?

 • Campus Diepenbeek
 • Vlot bereikbaar met de trein, de fiets, de bus en auto
 • Op 20min. fietsen van centrum Hasselt

Campus Diepenbeek

UHasselt, campus Diepenbeek, voorzijde gebouw
Locatie
Agoralaan, gebouw D, 3590 Diepenbeek

Na je bachelor

De eerstelijnsgeneeskunde, met de huisarts als vertrouwenspersoon, blijft van het allergrootste belang. Anderzijds kennen de klassieke specialisaties een voortdurend toenemend aantal subspecialiteiten die hooggekwalificeerde medici vragen.

Ook de veranderingen in de samenleving zelf leiden tot specifieke taken voor het medische korps. Denk maar aan de vergrijzing van de bevolking, het groter belang dat gehecht wordt aan de preventieve gezondheidszorg zowel in bedrijven als op individueel vlak (o.a. kankerpreventie).

De maatschappelijke gezondheidszorg biedt eveneens tewerkstellingsmogelijkheden (arbeids- en verzekeringsgeneeskunde, openbare en sociale hygiëne). Er worden master-na-masteropleidingen opgericht zoals jeugdgezondheidszorg, arbeidsgeneeskunde, sportgeneeskunde en ziekenhuishygiëne.

De grote noodkreet die uit de derdewereldlanden komt, mag zeker niet onopgemerkt voorbijgaan. Het moet jonge mensen aansporen om hun kennis en beroepsbekwaamheid ten dienste te stellen van ontwikkelingshulp.

Ook wetenschappelijk onderzoek en een academische carrière behoren tot de mogelijkheden.

Studenten die hun bachelordiploma in de Geneeskunde behalen aan UHasselt kunnen een naadloze overstap maken naar de masteropleidingen Geneeskunde aan de KULeuven, UAntwerpen en VUBrussel. Een overstap naar de UGent is mogelijk, maar niet naadloos.

Vanaf het academiejaar 2022-2023 biedt de UHasselt ook een rechtstreeks doorstroom aan vanuit de bachelor in de geneeskunde naar de nieuwe opleiding 'master in de systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg'*

*onder voorbehoud van goedkeuring

Onze kwaliteit

Kwaliteit is wat jij wil, en wat wij bieden

Wij leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs, zodat jij zeker weet dat wát je leert je écht van pas zal komen. Alle informatie hierover kan je terugvinden op deze pagina.

Infodagen en proeflessen

Kom naar een infodag
 • Maak kennis met de campus
 • Ontdek alle opleidingen op de infomarkt
 • Krijg meer informatie tijdens een van de infosessies
 • Kijk handboeken in
 • Spreek met échte studenten en docenten
 • Schrijf je in voor de opleiding
30 nov

Online infoavond over studeren in Vlaanderen

30 november 2022 19u30 Online
12 jan

SID-in Vlaams-Brabant

12 januari 2023 - 14 januari 2023 9u Brabanthal Leuven, Brabanthal 1, 3011 Leuven

Of volg eens een les!

Je kan tijdens schoolvakanties of op bepaalde woensdagnamiddagen een echt hoorcollege bijwonen tijdens de openlesdagen.

10. Portretten LR 12
27 okt

Infoavond voor toekomstige studenten en hun ouders

27 oktober 2022
18:30
Campus Diepenbeek - gebouw D


08 okt

Coaching full option

08 oktober 2022 08:00 - 14:00


Blijf op de hoogte van het studieaanbod & infodagen!

 • Ontvang in je mailbox alle informatie over infodagen
 • Gepersonaliseerde info op jouw maat
 • Ontdek gaandeweg wat jij wil!
Campus Hasselt Lr 17