Chemie en voeding

Zelfstudieproject: voeding

Bent u leerkracht wetenschappen in de derde graad ASO?
Zou u graag de participatie van de leerlingen verhogen via een interactieve onderwijsvorm?
Spreekt projectmatig onderwijs u aan?
Bent u geïnteresseerd om in de klas wetenschappen te onderwijzen via een multidisciplinaire aanpak?
Zoekt u hiervoor bruikbaar lesmateriaal dat wetenschappelijk goed onderbouwd is en nauw aansluit bij de huidige leerplannen?
Dan spreekt dit project u misschien wel aan.

In dit project staat een vakoverschrijdende of multidisciplinaire aanpak voorop, waarbij een brug geslagen wordt tussen de verschillende wetenschappen (biologie, chemie, fysica) en wiskunde-informatica. Het is de bedoeling dat deze activiteiten zeer dicht aanleunen bij de leerplannen, zodat leerkrachten en leerlingen niet extra belast worden met bijkomende leerstof. Doordat dit vooral voor de vakken biologie en chemie zeer goed verwezenlijkt wordt, zullen deze twee disciplines de hoofdmoot van het project uitmaken. Verder wordt in dit project erg de nadruk gelegd op "begeleid zelfstandig leren". De te verwerken leerstof wordt dan ook aangeboden onder de vorm van gestuurde zelfstudieopdrachten. Om een voldoende groot draagvlak te creëren bij de leerkrachten ASO, worden de uitgewerkte modules geëvalueerd en bijgestuurd door een groep leerkrachten die zelf lesgeven in een wetenschappelijke richting van de derde graad ASO.

Modules

Hieronder vindt u een bondige beschrijving van de verschillende modules die aan bod komen:

Module 1Een portie chemie in je voedsel?
Voorbereidende onderzoeksopdracht i.v.m. samenstelling van voedsel.

Module 2Amines in je spiegelei, Alcoholen in je boterham, Esters in je frieten! 
Chemische structuur en eigenschappen van lipiden, proteïnen en sachariden”.

Module 3Weet wat je eet!
Functie van voedingsstoffen voor het lichaam.

Module 4Een lange weg!
Vertering en absorptie van voedingsstoffen.

Module 5Chemische analyse van dranken

Module 6Invloed van temperatuur op de werking van pancreaslipase

Module 7Wiskundige aspecten i.v.m. voeding en het menselijk lichaam

Het project kan als geheel behandeld worden tijdens een tweedaagse, maar de modules kunnen ook onafhankelijk van elkaar behandeld worden tijdens de normale lesuren van de verschillende vakken. Het is dus ook perfect mogelijk dat slechts bepaalde modules (naar keuze) behandeld worden.


Voedingsmiddelentabellen van NUBEL

Graan (pdf, 36 KB)

Vis (pdf, 40 KB)

Vlees (pdf, 35 KB)

Zuivel (pdf, 34 KB)