Van wetenschappelijk experiment tot wiskundig model

Deze activiteit geeft een introductie tot het modelleren van gegevens.  Vertrekkende van wetenschappelijke experimenten gaan we op zoek naar verbanden, conclusies of wiskundige modellen die overeenkomen met gekende wetmatigheden. Klik hier (pdf, 250 KB) om de hele werktekst te downloaden.

Statistisch modelleren (pdf, 55 KB)
Data JAAR - EURO 
TIJD - AFST 
Lineaire regressie met TI InterActive! 

Een titratie (pdf, 78 KB)

Data VOL - PH 
Informatie voor de leerkracht  (pdf, 17 KB)

Differentiequotiënt (pdf, 66 KB)

Data  T - XT  
VOL -PH 
Het programma DIFFSThis work is licensed under a Creative Commons License.