Leerplatform Wiskunde

Op het Leerplatform Wiskunde kunnen jongeren hun kennis wiskunde bijspijkeren met behulp van teksten, afbeeldingen, filmpjes en apps. Daarna krijgen ze de mogelijkheid om zichzelf te testen.

Ze ontdekken op de pagina 'Wiskunde in de wereld' verschillende toepassingen van wiskunde aan de hand van filmpjes, artikels... Eenvoudige voorbeelden leggen ook uit waar deze toepassingen gebruikt worden in de huidige maatschappij.

Klik hier om de website van het Leerplatform Wiskunde ontdekken.


Geogebraboek: Wiskunde@UHasselt

Heb je nood aan visualisaties en animaties om het begrip afgeleide* uit te leggen aan jouw leerlingen?
Wil je jouw leerlingen het begrip afgeleide* laten herhalen?
Heb je een leerling die zich wil voorbereiden op het ingangsexamen geneeskunde of op een richting in het hoger onderwijs met een component wiskunde en die op zoek is naar extra uitleg en oefeningen over het begrip afgeleide*
Kijk dan zeker op deze website.

*: het begrip afgeleide mag je vervangen door de meest relevante topics van de leerstof van de derde graad.
Voor de nieuwe leerstof items, zoals bijvoorbeeld grafen, lineaire programmering en logica zijn er visualisaties en extra oefeningen beschikbaar.


Archief: lesmateriaal dat nog ter beschikking blijft

Iteratie, dynamische processen en numerieke methoden

Het leerplan Wiskunde A voor de derde graad bevat onderwerpen zoals iteratie, differentiaalvergelijkingen, discrete wiskunde, numerieke methoden en fractalen. Deze onderwerpen hebben heel wat raakvlakken met de realiteit.

Dit onderdeel toont hoe deze topics met mekaar in verband kunnen gebracht worden met als rode draad iteratie.

Klik op de onderstaande link en kies voor lesmateriaal.

Link naar het lesmateriaal


Van wetenschappelijk experiment tot wiskundig model

Deze activiteit geeft een introductie tot het modelleren van gegevens. Vertrekkende van wetenschappelijke experimenten gaan we op zoek naar verbanden, conclusies of wiskundige modellen die overeenkomen met gekende wetmatigheden.

Klik op de onderstaande link en kies voor lesmateriaal.
 
Link naar het lesmateriaal


Rijen

Deze tekst werd uitgewerkt vanuit de nieuwsgierigheid over de toepassingen van rijen: de rij van Fibonacci, de gulden snede, fractalen, ....

Klik op de onderstaande link en kies voor lesmateriaal.
 
Link naar het lesmateriaal


Matrices en complexe getallen

Het is niet de bedoeling van deze tweedelige brochure een handboek aan te bieden maar enkele, misschien alternatieve, benaderingen voor te stellen die bruikbaar zijn in de lessen wiskunde.

Link naar het lesmateriaal