Bachelor- of masterproef in groep

Schrijf je jouw bachelor- of masterproef in een duo of in een kleine groep? Dit kan een uitdaging zijn, maar het biedt ook kansen.

Mogelijke kansen:

 • Leren van en door elkaar
 • Samenbrengen van verschillende invalshoeken en perspectieven
 • Elkaar kritische vragen stellen
 • Je staat er niet alleen voor

Mogelijke uitdagingen:

 • Eerlijke taakverdeling
 • Verschillende perspectieven en invalshoeken samenbrengen
 • Rekening houden met elkaars agenda’s

Hoe omgaan met de uitdagingen van samenwerking aan een bachelorproef/masterproef?

Maak duidelijke afspraken 

 • Wat verwachten jullie van de samenwerking?
 • Wat verwachten jullie van elkaar?
 • Hoe nemen jullie contact op met elkaar?
 • Wanneer, hoe, hoe vaak zullen jullie afspreken?
 • Hoe verloopt de taakverdeling?
 • Wat zijn de taken van elk groepslid?
 • Welke deadlines hanteren jullie?

Maak een planning 

Als je met meerdere studenten werkt aan een bachelor- of masterproef is een planning een must.

Maak samen een planning, bespreek welke deadlines haalbaar zijn, wanneer jullie samen kunnen overleggen, ...

Check het onderdeel ‘Planning en tijdsinvestering’ voor meer informatie over hoe je een goede planning kan maken.

Kom tot een gedeeld begrip 

Elk groepslid heeft eigen veronderstellingen en verwachtingen over de bachelorproef/masterproef.

Praat over elkaars verwachtingen en veronderstellingen, zodat er een gedeeld begrip ontstaat, dat is een belangrijke stap voor een goede samenwerking. 
Gedeeld begrip visueel weergegeven (afbeelding)

Verdeel taken

Als je met meerdere personen aan één bachelor- of masterproef zal werken, maak er dan ook gebruik van: verdeel de taken.

 • Ga na welke taken best individueel of samen gedaan kunnen worden
 • Deel de taken op in deeltaken
 • Waar ben jij goed in? Verdeel de taken onderling op basis van de sterktes van elk groepslid
 • Maak een eerlijke taakverdeling