Feedback gekregen van je bachelorproef of masterproef?

Heb je feedback gekregen op onderdelen van je bachelorproef of masterproef?
Misschien gaf je promotor suggesties, opmerkingen of bedenkingen bij je tekst. Ga daarmee aan de slag!

Feedback is geen persoonlijke aanval

Feedback is een kans is om je werk te verbeteren.
Feedback is geen persoonlijke kritiek.

Ga aan de slag met de feedback

  • Probeer de feedback te begrijpen.
    Vraag extra uitleg indien je bepaalde opmerkingen niet begrijpt.
  • Kan je je niet vinden in de feedback?
    • Vraag je promotor toelichting
    • Maak keuzes met goedkeuring van je promotor

5 tips om met feedback op je teksten om te gaan (website)
Zo reageer je constructief op feedback (website + infographic)
De beste manier om te reageren op feedback in 5 stappen (filmpje, 7’)