Wat wordt er verwacht voor een bachelorproef of masterproef?

De verwachtingen voor een bachelorproef of masterproef verschillen van opleiding tot opleiding. Ga na wat jouw opleiding verwacht.

Lees de leidraad

Check Blackboard of Toledo: daar vind je een leidraad bij je bachelorproef of masterproef.
Lees de richtlijnen en vereisten:

  • Wat zijn de algemene doelstellingen?
  • Welke onderdelen moeten aan bod komen?
  • Hoeveel bladzijden moet je werkstuk minimaal en maximaal tellen?
  • Wat zijn de beoordelingscriteria?
  • Welke begeleiding is er voorzien?

Bekijk voorbeelden

Ga op zoek naar afgewerkte bachelor- of masterproeven binnen je opleiding. Zo krijg je een concreet idee van wat er verwacht wordt. 
Voorbeelden van bachelor- en masterproeven vind je in de online bibliotheek van UHasselt (website)