Breng structuur in je leerstof

 • Zoek & visualiseer de structuur

Als je structuur ziet in de leerstof, verhoogt je inzicht en versterkt je geheugen. Ga dus op zoek en visualiseer de opbouw van elk hoofdstuk, elk hoorcollege, elk artikel.

De structuur visualiseren kan op verschillende manieren:

 • Markeren en noteren
 • Schematiseren
 • Samenvatten

 • Markeren en noteren

Licht de hoofdzaken uit je leerstof door ze te markeren, onderlijnen, sleutelwoorden te noteren in de kantlijn, … Zo krijg je een beeld van de rode draad in je leerstof, en vind je de hoofdzaken achteraf snel terug.

Wist je dat …

… markeren alleen niet voldoende is? Combineer deze methode bijvoorbeeld met schematiseren.


 • Schematiseren

Een schema is een gestructureerd overzicht van de leerstof, dat voornamelijk is opgebouwd aan de hand van kernwoorden.

Een schema helpt je:

 • Inzicht te krijgen in de leerstof
 • De leerstof te overzien
 • De leerstof te herhalen

 • Welk soort schema maak ik best? 

Dat hangt af van de leerstof en je doel.

Inspiratie nodig?
Bekijk enkele voorbeelden van schema’s per opleiding (pdf, 3,7 MB) (document)


 • Hoe maak ik een schema o.b.v. de inhoudstafel?

Stap 1: neem de inhoudstafel, indien die beschikbaar is
Stap 2: vul deze inhoudstafel aan met alle tussentitels uit de tekst of slides. Gebruik hierbij tabs (inspringen) of verschillende kleuren
Stap 3: vul je inhoudstafel eventueel aan met enkele kernwoorden (géén zinnen!) onder elk titeltje

→ Gebruik deze inhoudstafel om je leerstof te overzien en te herhalen
Bekijk enkele voorbeelden van inhoudstafels per opleiding (pdf, 3,7 MB) (document)


 • Hoe maak ik een mindmap?

Een spindiagram of mindmap is een visueel overzicht van de leerstof. Het kan een alternatief zijn voor een inhoudstafel.

Mindmappen kan met pen en papier, maar ook digitaal, bijvoorbeeld met deze apps voor mindmappen.


 • Hoe maak ik een conceptmap?

Een conceptmap visualiseert verbanden tussen concepten. Je kan het gebruiken voor bepaalde onderdelen van je leerstof.

Concept mappen kan met pen en papier, maar ook digitaal, bijvoorbeeld met deze apps voor conceptmapping (website).


 • Samenvatten

Een samenvatting is een verkorte weergave van de leerstof.
Het vormt een uittreksel van alles wat je moet kennen in volzinnen, je kan het gebruiken om van te studeren.

 • Wil je zelf een samenvatting maken?

Tip
Het aanvullen van je slides (met info uit de les en het handboek) kost minder tijd en vormt vaak ook een samenvatting van je leerstof!

 • Samenvatting van iemand anders gebruiken?

Geen goed idee!
Het lijkt een makkelijke oplossing, maar er zijn heel wat nadelen:

 • Je krijgt minder inzicht in de leerstof
 • Je mist mogelijk belangrijke delen van de leerstof
 • Je begrijpt de leerstof misschien verkeerd
 • ...
 • Moeilijk om hoofdzaken te selecteren?

Om goed te structureren, moet je een onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken.

Elke paragraaf bevat doorgaans één kernbegrip en één kernzin. Ga daar naar op zoek.

Tip
Maak flashcards van in te studeren begrippen.
Deze kan je gebruiken bij het memoriseren in de blok- en examens.
Spreek eens met je studiegenoten af om samen te werken aan een set van steekkaarten, bijvoorbeeld via één van deze flashcard-apps (website).