Examens met oefeningen

Voorbereiding

  • Zorg dat je de theoretische begrippen, die je kunnen helpen bij het oplossen van de oefeningen, goed beheerst
  • Maak een formularium, dat kan overzicht bieden
  • Bereid je voor door zelf oefeningen te maken en vraagstukken op te lossen (zonder eerst naar de oplossing te kijken!)
  • Maak oefeningen van verschillende hoofdstukken door elkaar

Meer tips bij het studeren voor een examen met oefeningen (website + filmpje, 5’)

Opgelet! Verwacht je niet aan exact dezelfde oefeningen als in de cursus. Vaak wordt er op het examen getest of je net een stapje verder kan gaan en een nieuw soort oefeningen kan oplossen.

Bestudeer de vraag aandachtig

Begin met de vraag een eerste keer te lezen. Schrijf je eerste bedenkingen, formules … op een kladblad.
Lees de vraag vervolgens nog een keer en analyseer de opdracht op een systematische manier:

  • Wat is gevraagd?
  • Wat is gegeven?
  • Wat ga je doen?
  • Doe het!
  • Controleer
  • Ga op je stappen terug als het niet klopt

Dit stappenplan kan van pas komen bij het oplossen van nieuwe oefeningen.

Denk ruim

De methode die je kunt gebruiken, volgt vaak uit de gegevens. Beperk je niet tot wat er staat, ga na wat je weet uit het verleden (voorkennis) om de gegevens verder aan te vullen.
Blijf niet bij één oplossingsstrategie, er kunnen meerdere wegen zijn om tot een oplossing te komen.

Houd overzicht

Schrijf eventueel wat je al zeker weet op een apart blad en je berekeningen, bedenkingen en krabbels op een ander blad, zo blijft het overzichtelijk en verklein je de kans op onnauwkeurigheden.

Weet je het antwoord echt niet?

Noteer dan enkele principes of formules die je zou gebruiken. Soms sprokkel je op die manier toch enkele punten.

Examen wiskunde?