Mondelinge examens

Informeer je

Hoe zal het examen verlopen?

 • Krijg je voorbereidingstijd?
 • Moet je je antwoord volledig uitschrijven zodat de docent het vervolgens kan nalezen en bijvragen stellen, of moet je slechts notities maken die voor jezelf (tijdens je mondelinge uiteenzetting) als leidraad dienen?

Voorbereiding

Oefen vooraf op het mondeling uitleggen van de leerstof.
Bijvoorbeeld door tijdens het studeren de leerstof hardop aan jezelf of iemand anders uit te leggen, of door zelfbedachte examenvragen (én bijvragen) hardop te beantwoorden.

Meer tips over het voorbereiden van mondelinge examens (filmpje, 12’)

Mondeling examen MET schriftelijke voorbereiding?

 • Informeer je over de beschikbare voorbereidingstijd. Verdeel de tijd over de vragen. Houd de tijd goed in de gaten, want vaak is die beperkt
 • Werk per vraag een beknopt antwoordschema uit met kernwoorden. Dit is je leidraad tijdens je mondelinge uiteenzetting
 • Vermijd volzinnen, tenzij de docent dit heeft gevraagd (vb. als de docent eerst je antwoord naleest en vervolgens bijvragen stelt)
 • Benut je mondelinge toelichting om aan te tonen dat je de de leerstof beheerst. Lees ook de tips onder ‘mondelinge uiteenzetting’

Mondeling examen ZONDER schriftelijke voorbereiding?

 • Neem even tijd om na te denken als je het antwoord niet onmiddellijk weet
 • Herhaal eventueel de vraag hardop om jezelf wat extra denktijd te geven, of verwoord je gedachten (‘ik denk meteen aan …, maar … is hier ook aan gelinkt …’)
 • Neem de tijd om te antwoorden. Merk je tijdens je antwoord dat je op het verkeerde spoor zit? Verbeter jezelf dan

Mondelinge uiteenzetting

 • Vertel het antwoord in plaats van het af te lezen van je blad.  

 • Neem je tijd om te antwoorden, bouw je antwoord logisch op:
  • Geef aan hoe je je antwoord zal opbouwen (bijvoorbeeld: ik zal eerst ingaan op … daarna … )
  • Situeer eerst de vraag en je antwoord in het geheel van de cursus
  • Antwoord vervolgens op een gestructureerde manier op de vraag
   Leg eventueel linken tussen de delen van de leerstof. Geef voorbeelden
   Eindig je uiteenzetting met een besluit waarin je jouw antwoord samenvat 

 • Panikeer niet door bijvragen (die zijn meestal van minder belang dan je hoofdvraag). Neem de tijd om rustig na te denken over je antwoord. Als je het antwoord echt niet weet, zeg dat dan gewoon, kraam geen onzin uit. Vraag eventueel om verdere toelichting bij de vraag

 • Probeer je niet van je stuk te laten brengen door de gezichtsuitdrukking of houding van de docent. Bepaalde reacties van de docent hebben niet noodzakelijk iets te maken met je antwoord

 • Dit filmpje voorziet je van nog wat extra tips voor je mondelinge uiteenzetting (9‘)

 • Lees de belangrijkste tips na bij een mondeling examen (website)