Open boek examens

Informeer je

Weet welk materiaal je op je examen mag gebruiken.
Mag je je handboek, eigen schema’s en notities gebruiken, of enkel je codex of een formularium? Mogen er markeringen in je materiaal staan?
Kan je zowel digitale bronnen als hard-copy materiaal raadplegen?

Voorbereiding

  • Studeer je leerstof zoals een gesloten boek examen. Focus op inzicht en memoriseer de belangrijkste zaken
  • Zorg dat je snel informatie in je cursus kan terugvinden. Breng structuur aan aan de hand van de inhoudsopgave, aantekeningen en markeringen in de tekst, een trefwoordenlijst, een lijst met belangrijke namen en auteurs, post-its, schema’s ...
    Meer tips over voorbereiding voor een open boek examen in dit filmpje (3‘)

Beheer je tijd

Verdeel de beschikbare tijd over de vragen. Houd je aan deze tijdsplanning.

Zoek niet alles op in je boek

Probeer de vragen in de eerste plaats te beantwoorden uit je geheugen. Werk de grote lijnen van je antwoord uit op je kladblad. Zoek eventueel gericht enkele dingen op in je cursusmateriaal.

Let op: er is niet voldoende tijd om alles op te zoeken en volledig te herlezen in je cursusmateriaal.

Vermijd letterlijk overpennen

Op open boek examens wordt er vaak gevraagd naar toepassingen, verbanden … Het letterlijk overpennen van passages uit je handboek is dan niet de bedoeling.

De belangrijke aandachtspunten bij een open boek examen samengevat (infographic)