Vrijstellingen

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om voor een opleidingsonderdeel examen af te leggen (OER art. 5)

Als je reeds credits hebt verworven in een academische opleiding (aan de UHasselt of elders) kan je op basis hiervan een vrijstelling aanvragen binnen je nieuwe opleiding. Inhoud, doelstellingen, evaluatie en aantal studiepunten dienen maximaal overeen te komen. Meer informatie over onze opleidingsonderdelen vind je in de studiegids.

Aanvraagprocedure

Om te weten of een eerder behaalde credit een vrijstelling kan opleveren, vul je het volgende document (Aanvraagformulier vrijstellingen) in. Vervolgens mail je dit document naar de studieloopbaanbegeleider van de opleiding die je wenst te volgen.

Per aangevraagde vrijstelling moeten volgende documenten meegeleverd worden:

  • Aanvraagformulier vrijstellingen
  • Vakomschrijving (ECTS-fiche, in de studiegids) van het gevolgde opleidingsonderdeel (via een link in het aanvraagformulier)
  • Creditbewijs (indien niet beschikbaar: officiële puntenlijst) (geen screenshots!) waarop duidelijk het behaalde resultaat staat

Daarnaast dien je je vrijstelling ook nog officieel aan te vragen via het elektronisch studentendossier, vóór de start van de onderwijsactiviteiten van het opleidingsonderdeel.

Volg de instructies in de video (deeltje 7) hieronder om een vrijstelling aan te vragen.

Een vrijstellingsaanvraag op basis van eerder verworven competenties (EVC) is ook mogelijk.

Deadline

De aanvraag voor een vrijstelling dient te gebeuren vóór de start van de desbetreffende onderwijsperiode (OER artikel 5.2 lid 1).

Behandelingstermijn

Het nakijken van de vrijstellingsaanvragen gebeurt in principe in de volgorde waarin ze doorgestuurd worden. Omdat dit soms om een zeer groot aantal aanvragen gaat, en dit in een zeer drukke periode, kan het enige tijd duren voor je een positief of negatief antwoord ontvangt. Daarom is het belangrijk dat je de lessen volgt tot je bericht hebt gekregen dat de aangevraagde vrijstelling werd toegekend.

Gevolgen

  • Indien er een vrijstelling wordt toegekend, moet je één of meerdere opleidingsonderdelen niet meer afleggen.
  • Je betaalt geen studiegeld voor het vrijgestelde vak en je zet er ook geen leerkrediet voor in.
  • Het krijgen van vrijstelling heeft een invloed op het aantal studiepunten dat je kan tolereren. Het aantal studiepunten dat je kan tolereren wordt immers bepaald op basis van het aantal opgenomen opleidingsonderdelen. Bijvoorbeeld: een 1e bachelor student die een modeltraject van 60 studiepunten opneemt, kan 20% van de opgenomen studiepunten, 12 studiepunten, tolereren. Een student die voor 20 studiepunten is vrijgesteld in 1e bachelor neemt slechts 40 studiepunten op en kan dus maar 8 studiepunten tolereren (20% van 40 studiepunten) (artikel 16.4 & 16.6 van het OER).