Veiligheid op campus

Noodnummers

BRAND / ONGEVAL

Bel 999 (vast toestel)

Mobiel bereikbaar via 011/26 88 00

Haak niet te snel in

OF

Bel 0475/94 30 02 (GSM)
Medewerker dienst MAT

En geef volgende info door:

 • naam
 • wat is er gebeurd?
 • waar?
 • gekwetsten?

Nuttige telefoonnummers:

 • ziekenwagen: 112
 • brandweer: 112
 • Jan Vanhove: 0472/77 55 53
 • Wim Houben: 0494/53 53 85
 • medewerker dienst MAT: 0475/94 30 02

Defibrillator

AED toestellen

Een AED of geAutomatiseerde Externe Defibrillator gebruiken is eenvoudig. Je dient zelfs geen opleiding genoten te hebben. Zet gewoon het toestel aan en volg de instructies die door het toestel gegeven worden.

Nadat je de elektrodes hebt geplaatst is het toestel in de mogelijkheid een analyse van het hartritme van de patiënt te maken. Wanneer het AED toestel een schok noodzakelijk acht zal het toestel je vragen afstand te nemen zodat de schok automatisch kan toegediend worden.

De 6 volautomatische AED toestellen van de UHasselt kan u op de volgende plaatsen terugvinden:

 • Oude Gevangenis: Onthaal
 • Gebouw D: Onthaal
 • Gebouw E: Gang thv secretariaat (E-B29)
 • BIOMED A: gang gelijkvloers (thv A0.9)
 • BIOMED C: gang gelijkvloers (thv C0.25)
 • IMO: inkomhal

We raden zeker aan om op voorhand eens een kijkje te gaan nemen op de locaties want tijdens een noodsituatie is iedere seconde belangrijk.

Jij neemt een kijkje voor je collega's en je collega's nemen een kijkje voor jou?

Studentenpolitie

Het toezicht door de politie op de Campus Diepenbeek maakt deel uit van de wijkdienst Diepenbeek en behoort tot de Politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH).

Kris Delvaux is studenteninspecteur
Wie een afspraak wil maken met de inspecteur kan hem aanspreken op de campus of een mail sturen naar pz.lrh.studentenpolitie@police.belgium.eu
Dringende hulp nodig? bel 101

Activiteiten

 • opnemen van klachten en aangiften
 • patrouille en toezicht op de parkings, fietsstellingen, fietsgravering
 • deelname aan overlegvergaderingen kader/studenten
 • (mede-)organiseren van evenementen in het kader van de veiligheid

Bereikbaar

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Iedereen (UHasselt studenten, UHasselt bezoekers en UHasselt-personeel) die in aanraking is gekomen met grensoverschrijdend gedrag en hier informatie over wil of een melding wil maken kan op deze pagina terecht. 

Campusstewards

Dagelijks zijn er twee stewards actief op de Campus Diepenbeek. Ze zijn herkenbaar aan hun donkerblauwe kledij met grijs opschrift 'steward'. Zij staan in nauw contact met de politiepost Campus Diepenbeek. Iedere gebruiker van de campus kan met zijn vragen, problemen of voorstellen terecht bij deze stewards. Zij zullen je helpen, raad geven of doorverwijzen.

Hun takenpakket:

 • preventief toezicht op parkings en in fietsstallingen
 • signaleren van gebreken en tekortkomingen aan de bevoegde instanties
 • wegwijs maken en doorverwijzen van personen
 • ombudsman voor alle campusgebruikers
 • gravering van de studentenfietsen

Meer informatie:

Verbandkistjes

Verbandkistjes met eerste hulp materiaal bevinden zich

Gebouw

Locatie

Gebouw A

A023 (bloedafnamelokaal)

Gebouw C

Kelder thv. Ck09

Gelijkvloers thv. C019

1ste verdieping thv. C113

Animalium

Gebouw D

D15 (EHBO-lokaal)

A154

G26

G0.92 (koffiekamer)

G0.96

Keuken E-blok

VEDO

D13 (studentensecretariaat)

IMO

1.01 (onthaal)

EDM

0.14 (onthaal)

Faculteitsgebouw Rechten

2.05

2.15

Brancard (+ deken)

 • centrale labogang aan G25
 • centrale labogang aan G65
 • G68 naast koele kamer + EHBO-koffertje
 • D15 (EHBO-lokaal)
 • Faculteitsgebouw Rechten: lokaal 2.15