Onderzoeksnetwerken

Trans Tech Diagnostics (TTD): is een publiek-privaat consortium binnen het programma Interreg Vlaanderen-Nederland, bestaande uit de partners Universiteit Maastricht (CARIM, lead partner), Universiteit Hasselt (BIOMED), VITOTSG InnoteqDSP Valley en Bonné+Jan.
De partners richten zich op de ontwikkeling van nieuwe gepersonaliseerde diagnostica voor hart- en vaatziekten. Gepersonaliseerde geneeskunde wordt gezien als dé weg naar efficiëntere cardiovasculaire gezondheidszorg, breed inzetbaar en met minder bijkomende gezondheidsschade en kosten voor het individu en de maatschappij. Deze inspanningen zullen op termijn niet alleen een positief effect kunnen hebben op de gezondheidszorg, maar spelen tevens in op de behoeften en de vraag van het bedrijfsleven en de zorgaanbieders. Klik hier voor meer informatie

'Healthy Aging' is een Euregionaal project binnen het programma Interreg Euregio Maas Rijn. De partners (BIOMED is de leadpartner) binnen dit consortium (BIOMEDMUMC+GIGA LuikUKACuradorMyHealthImomecGlycoCheckAstel Medica en DNAmito) gebruiken hun expertise en kennis maximaal om een vroegtijdige veroudering van het immuunsysteem op te sporen én veroudering en de hiermee gerelateerde chronische aandoeningen te vertragen. Dit consortium wil binnen de EMR grensoverschrijdende kennisplatforms ontwikkelen voor het delen en verspreiden van kennis. De meeste activiteiten in het kader van dit project hebben een zeer specifieke medisch-wetenschappelijke focus. De partners van dit project zijn erop gericht de kennis die in het kader van deze activiteiten wordt verzameld, te innoveren en te valideren. De resultaten van dit project moeten leiden tot lagere kosten in de gezondheidszorg. Dit project wordt ondersteund door het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert. Meer informatie vindt u hier.

EURLIPIDS, a Virtual Platform for Lipid Research: Voortbouwend op de kennis en expertise binnen de Euregio op het gebied van lipide-technologieën, richt het project zich op de totstandkoming van een excellentieplatform voor lipidenonderzoek en technologische oplossingen op dit gebied ("Lipid Valley"). In het platform worden onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, industriële partners en MKB/KMO's samengebracht; het platform heeft een drieledig doel: (1) als studieonderdeel voor MA- en PhD-studenten om de human resources op het gebied van lipidenonderzoek in de EMR te versterken; (2) onderzoek naar nieuwe analysemethoden (biomarkers, biomedisch materiaal); (3) economische valorisatie van de onderzoeksactiviteiten door het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe klinische producten. Zoals wordt onderstreept door de aard van het partnerschap, moeten het geplande onderzoek en de valorisatieactiviteiten leiden tot geoctrooieerde oplossingen die de deelnemende industriële partners, MKB/KMO's en de daaruit voortvloeiende spin-offs een direct voordeel bieden als gevolg van deelname aan het project.

Binnen het Euregio Maas-Rijn Interreg project GYM (Generate Your Muscle) wordt er onderzocht of stamceltherapie kan helpen om spierkrachtverlies tegen te gaan. Het GYM-project wordt geleid door de Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+. Andere partners binnen dit project zijn Universiteit Hasselt, Université de Liège, KULeuven, Universitätsklinikum Aachen en de bedrijven Scannexus en Kenko International. Meer informatie over dit project vindt u hier.