Ondersteuning

Ondervind je problemen met je promotor of met de voortgang van je doctoraat?
Verloopt de omgang met je collega’s niet zoals het hoort (pestgedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie,…)?
Ervaar je stress tijdens je doctoraat?
Heb je persoonlijke of familiale problemen en nood aan een luisterend oor?
Heb je een integriteitsvraag?

Dan zijn er verschillende personen aan de UHasselt waar je terecht kan. Neem hier een kijkje naar welke personen er voor jou klaar staan.

Naast deze personen zijn er ook andere nuttige initiatieven:

Vertrouwenspersoon

Universiteit Hasselt hecht veel belang aan welbevinden op het werk en respectvol omgaan met elkaar. Problemen in dit verband willen we zo snel mogelijk detecteren en er een oplossing voor zoeken.

Hiervoor heeft UHasselt een team van vertrouwenspersonen die laagdrempelig te contacteren zijn. Vertrouwenspersonen zijn opgeleid voor hun rol en garanderen de volledige vertrouwelijkheid van ieder contact. Deze vertrouwenspersonen zijn ook beschikbaar voor doctoraatsstudenten, onafhankelijk van het type contract.

Waarvoor kan je bij de vertrouwenspersonen terecht?

Voor alle vragen of meldingen die verband houden met psychosociaal welzijn op het werk en/of grensoverschrijdend gedrag, kan je terecht bij een individuele vertrouwenspersoon naar jouw keuze. Het kan bijvoorbeeld gaan om stressgerelateerde vragen, een conflictsituatie, de organisatie van je werk, enz.

Meer informatie over de UHasselt-vertrouwenspersonen is beschikbaar op deze intranetpagina.

Ombudspersoon voor doctorandi

Wat is de ombudsdienst voor doctoraatsstudenten?

De ombudspersoon voor doctoraatsstudenten is een laagdrempelig aanspreekpunt om problemen rond werkrelaties en doctoraatsprocedure, die het goede verloop van een doctoraat in de weg kunnen staan, aan te kaarten en indien mogelijk op te lossen.

Met welke problemen kan je hier terecht?

In de loop van een doctoraatsproject kunnen zich tal van moeilijkheden en struikelblokken voordoen. Wanneer het vlotte doctoraatsverloop of de werkrelatie doctoraatsstudent - promotor verstoord raken, kan zowel de doctoraatsstudent als de promotor een beroep doen op de ombudspersoon om te trachten het doctoraatsproject weer op het juiste spoor te krijgen. Denk je aan stoppen met je doctoraat, en wil je hier met iemand onafhankelijk over praten, dan kan je ook beroep doen op de ombudspersoon.  

Aanpak

Als je als doctoraatsstudent contact opneemt met de ombudspersoon zal je uitgenodigd worden voor een gesprek waarin de ombudspersoon het probleem in kaart tracht te brengen:

  • wordt het doctoraatsreglement gerespecteerd;
  • is er vooral een probleem van sturing;
  • is het eerder een kwestie van ontbrekende expertise;
  • is er een relationele hinderpaal, …?

Er wordt ook gekeken naar wat je als doctoraatsstudent zelf in handen hebt of kan nemen om de situatie te veranderen. Essentieel voor de ombudswerking is dat de ombudspersoon steeds het tempo en de wensen van de doctoraatsstudent zal volgen. Zo zal er bijvoorbeeld geen contact genomen worden of een gesprek  aangegaan worden met de promotor, als de doctoraatsstudent dat niet wenst of er nog niet klaar voor is.

Tip!

Tot slot een goede tip: wacht beter niet tot er grote moeilijkheden zijn ontstaan om een gesprek met de ombudspersoon aan te gaan. Vaak kan een vroeg gesprek het doctoraatsproject immers snel terug op het juiste spoor zetten. Bovendien kan zo nu en dan even stoom aflaten bij een neutrale persoon al volstaan zijn om opnieuw voldoende gewapend aan de slag te gaan.

Contact

De ombudspersoon is bereikbaar via PhD-Ombuds@uhasselt.be. De ombudspersonen voor doctoraatsstudenten zijn Stefanie Kerkhofs en Stephanie Ruysschaert. 

(Studenten)psycholoog

De studentenpsychologen organiseren infosessies en workshops die toegankelijk zijn voor doctorandi. Meer informatie is beschikbaar op deze website (tab infosessies en workshops)

Heb je nood aan een individueel gesprek dan kan je beroep doen op een psycholoog via de personeelsdienst. Meer informatie is beschikbaar op deze intranetpagina.

Vragen rond integriteit

Heb je een integriteitsvraag? Heb je hulp nodig?

Neem dan een kijkje op deze website.