Ondersteuning

Ondervind je problemen met je promotor of met de voortgang van je doctoraat?

Verloopt de omgang met je collega’s niet zoals het hoort (pestgedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie,…)?

Heb je persoonlijke of familiale problemen en nood aan een luisterend oor?

Heb je een integriteitsvraag?

Dan zijn er verschillende personen aan de UHasselt waar je terecht kan. Neem hier een kijkje naar welke personen er voor jou klaar staan.

Vertrouwenspersoon

Heb je problemen met of vragen omtrent:

  • de omgang met je collega´s;
  • pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of agressie;
  • lichamelijke of psychische schade ten gevolge van de organisatie van jouw werk, jouw arbeidsinhoud, -voorwaarden of – omstandigheden;

Neem dan contact op met één van de 7 UHasselt-vertrouwenspersonen. Wij luisteren graag naar je problemen en zoeken samen een oplossing.

Ombudspersoon voor doctorandi

Wat is de ombudsdienst voor doctoraatsstudenten?

De ombudspersoon voor doctoraatsstudenten is bedoeld als een aanspreekpunt met een lage drempel om problemen rond werkrelaties en doctoraatsprocedure, die het goede verloop van een doctoraat in de weg kunnen staan, aan te kaarten en indien mogelijk op te lossen.

Met welke problemen kan je hier terecht?

In de loop van een doctoraatsproject kunnen zich tal van moeilijkheden en struikelblokken voordoen. Wanneer het vlotte doctoraatsverloop of de werkrelatie doctoraatsstudent - promotor verstoord raken, kan zowel de doctoraatsstudent als de promotor een beroep doen op de ombudspersoon voor doctoraatsstudenten om te trachten het doctoraatsproject weer op het juiste spoor te krijgen.

Aanpak

In een gesprek met de doctoraatsstudent, probeert de ombudspersoon het probleem in kaart te brengen:

  • wordt het doctoraatsreglement gerespecteerd;
  • is er vooral een probleem van sturing;
  • is het eerder een kwestie van ontbrekende expertise;
  • is er een relationele hinderpaal, …?

Er wordt ook gekeken naar wat men als doctoraatsstudent zelf in handen heeft of kan nemen om de situatie te veranderen. Essentieel voor de ombudswerking is dat de ombudspersoon steeds het tempo en de wensen van de doctoraatsstudent zal volgen. Zo zal er bijvoorbeeld  geen contact genomen worden of een gesprek  aangegaan worden met de promotor, als de doctorandi dat niet wensen of er nog niet klaar voor zijn.

Tip!

Tot slot een goede tip: wacht beter niet tot er grote moeilijkheden zijn ontstaan om een gesprek met de ombudspersoon aan te gaan. Vaak kan een vroeg gesprek het doctoraatsproject immers snel terug op het juiste spoor zetten. Bovendien kan zo nu en dan even stoom aflaten bij een neutrale persoon al volstaan zijn om opnieuw voldoende gewapend aan de slag te gaan.

Contact

De ombudspersoon is bereikbaar via PhD-Ombuds@uhasselt.be.

(Studenten)psycholoog

De studentenpsychologen organiseren infosessies en workshops die toegankelijk zijn voor doctorandi. Meer informatie is beschikbaar op deze website (tab infosessies en workshops)

Heb je nood aan een individueel gesprek dan kan je beroep doen op een psycholoog via de personeelsdienst. Meer informatie is beschikbaar op deze intranetpagina (tab welzijn).

Vragen rond integriteit

Heb je een integriteitsvraag? Heb je hulp nodig?

Neem dan een kijkje op deze website.