Beheer onderzoeksdatabanken & data-analyses

Beheer onderzoeksdatabanken

De cel informatiebeheer en strategische data-analyse (IDA) is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de interne onderzoeksdatabanken. Daarnaast besteed deze cel bijzondere aandacht aan de volledigheid en de kwaliteit van de gegevens in deze databanken.

Dit alles met het oog op:

  • het kunnen voldoen aan de rapporteringsvereisten;
  • gegevens optimaal en efficiënt kunnen gebruiken voor data-analyses;
  • vermindering van administratieve last bij onderzoekers en administratieve medewerkers.

Meer informatie over de UHasselt onderzoeksdatabanken en het gebruik ervan vind je terug op het UHasselt intranet.

Meer informatie over onderzoeksdatabanken & data-analyses?

Voor meer informatie over onderzoeksdatabanken, rapporteringen en data-analyses, kan je terecht bij obi_data@uhasselt.be.

Flemish Research Information Space (FRIS)

Flanders Research Information Space (FRIS) is een Vlaamse informatieportaal over onderzoekers en hun onderzoek in Vlaanderen.

Welke informatie bevat FRIS?

Het FRIS onderzoeksportaal bevat informatie over het publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Op de huidige website vind je informatie terug over onderzoekers, onderzoekseenheden, onderzoeksprojecten en publicaties. Daarnaast bevat het portaal ook een "Expertfinder", een module die toelaat "expert" (persoon of organisatie) te vinden op basis van een bepaalde wetenschappelijke discipline.

FRIS verankerd in het W&I decreet

In het W&I-decreet (decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid) werd begin 2019 een bepaling ingevoegd die de instellingen die onder het decreet vallen (waaronder ook de universiteiten en hogescholen) verplicht om onderzoeksinformatie digitaal en incrementeel aan te leveren aan de Vlaamse overheid. Het gaat specifiek over de metadata van het onderzoek dat binnen de instellingen wordt verricht, niet over de concrete onderzoeksresultaten zelf. De aangeleverde gegevens worden ontsloten via het FRIS-portaal.

Hoe krijg ik mijn data in FRIS?

Wil je graag je data zichtbaar maken op het FRIS-onderzoeksportaal? Dat kan! De UHasselt databanken staan rechtstreeks in contact met het FRIS-portaal. Wanneer je je onderzoeksgegevens in de UHasselt databanken invoert, zullen ze m.a.w. automatisch verschijnen op het FRIS-portaal.

Meer informatie over FRIS?

Wens je meer informatie over het FRIS-portaal? Op de FRIS website vind je een waaier aan informatie terug.

Heb je specifieke FRIS-gerelateerde vragen? Neem dan gerust contact op met de medewerkers van de cel Informatiebeheer en strategische data-analyse (obi_data@uhasselt.be), zij helpen je met plezier verder!

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je terecht bij de cel Informatiebeheer en strategische data-analyse via obi_data@uhasselt.be.