Onderzoeksmanagement & data-analyse

Cel informatiebeheer en strategische data-analyse (IDA)

De cel informatiebeheer en strategische data-analyse (IDA) is onderdeel van de directie Onderzoek, Bibliotheek en Internationalisering van de Universiteit Hasselt. Maak kennis met de medewerkers in de cel IDA.

De cel IDA is actief in 5 deeldomeinen, nl.

Informatiebeheer en databanken

De cel IDA is verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de optimalisatie van de interne onderzoeksdatabanken en administratieve processen. Daarnaast besteed deze cel bijzondere aandacht aan de volledigheid en de kwaliteit van de gegevens in deze databanken.

Dit alles met het oog op:

  • het kunnen voldoen aan de rapporteringsvereisten
  • gegevens optimaal en efficiënt kunnen gebruiken voor data-analyses
  • vermindering van administratieve last bij onderzoekers en administratieve medewerkers

Ontdek hier de UHasselt onderzoeksdatabanken.

Data-analyses en rapportering

De cel IDA verzamelt en analyseert allerlei onderzoeksgerelateerde gegevens (bv. publicaties, projecten, doctoraten, datasets, ...) die nodig zijn voor monitorings- en evaluatiedoeleinden en voor beleidsvorming. Daarnaast staat deze cel in voor de verzameling en validatie van gegevens in het kader van (overheids)rapporteringen, financieringssleutels en universitaire rankings.

Ontdek hier de UHasselt in cijfers alsook de aanwezigheid van de UHasselt in de universitaire rankings, op de feiten en cijfers pagina.

Research Data Management

Research Data Management (RDM) verwijst naar de manier waarop onderzoeksgegevens gedurende een onderzoeksproject worden beheerd. De UHasselt data stewards informeren, trainen en ondersteunen de onderzoekers van de associatie AUHL bij hun RDM activiteiten tijdens de hele onderzoekscyclus.

Ontdek hier alles over RDM en Open Science aan de UHasselt.

Contractbeheer

De cel IDA staat in voor het administratief beheer van alle overeenkomsten waarbij UHasselt betrokken partij is, zoals onderzoekscontracten, samenwerkingsovereenkomsten en contracten met industriële partners en overheidsinstanties, licentieovereenkomsten, …

Voor al je vragen over contractregistratie & -beheer kan je terecht bij contractbeheer@uhasselt.be.

ECOOM

Het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) is een interuniversitair consortium van alle Vlaamse universiteiten. ECOOM ontwikkelt indicatoren rond Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) en innovatie voor de Vlaamse overheid. De cel IDA coördineert het onderzoekspakket rond classificatiebeheer, semantiek en modellering van onderzoeksinformatie. Dit onderzoek vormt de basis van verschillende overheidsrapporteringen en wordt tevens gebruikt op het FRIS-portal.

Lees hier meer over de onderzoeksactiviteiten van ECOOM-UHasselt.