Onderzoek in cijfers

Feiten & cijfers

Onderzoekers

1314 academisch personeel* in 2021

 • 22% zelfstandig academisch personeel (ZAP)
 • 16% postdoctorale onderzoekers
 • 41% predoctorale onderzoekers
Groei Onderzoekers Disciplines Onderzoekers

Doctoraatsstudenten

780 doctoraatsstudenten

 • 47% internationale doctoraatsstudenten
 • 50% vrouwelijke doctoraatsstudenten
 • 26% in samenwerking met een partneruniversiteit
Groei Phd Studenten Disciplines Phd Students

Publicaties

1449 peer-reviewed publicaties

 • 62% internationale samenwerking
Groei Publicaties

Universitaire rankings

Universitaire rankings vergelijken universiteiten wereldwijd op onderdelen als onderzoek, onderwijs, internationalisering, kennistransfer, regionale betrokkenheid en reputatie van onderwijs en onderzoek. Doordat ze eenvoudig te gebruiken zijn, kennen ze een groot doelpubliek. Rankingresultaten worden echter sterk bepaald door de keuze en het toegekende gewicht van de indicatoren die in de ranking gebruikt worden.

Times Higher Education Rankings

De Times Higher Education Ranking (THE) is een internationale league table ranking die universiteiten rankt op basis van 17 prestatiemetrics, die geclusterd worden tot vijf indicatoren: onderwijs (de leeromgeving), onderzoeksomgeving (volume, reputatie), onderzoekskwaliteit (impact, excellentie), industriële inkomsten (kennistransfer) en internationale uitstraling (personeel, studenten en onderzoek). De Times Higher Education publiceert jaarlijks een hoofdranking, de World University Ranking, waarin alle universiteiten wereldwijd gerankt worden. Vervolgens worden ook jaarlijks enkele subrankings gepubliceerd, die specifieke groepen universiteiten ranken (o.b.v. leeftijd, grootte, etc.).

Universiteit Hasselt in de THE Rankings

Universiteit Hasselt verscheen in editie 2023-2024 in de Times Higher Education - World University Ranking en werd gerankt in de sectie 351-400 van beste universiteiten wereldwijd.

Universiteit Hasselt werd eveneens gerankt in de volgende subrankings van de Times Higher Education Ranking:

 • # 35 van de beste jonge universiteiten
 • # 201-250 van de beste universiteiten wereldwijd op gebied van “Life Sciences”
 • # 201-250 van de beste universiteiten wereldwijd op gebied van “Clinical & health”
 • # 401-500 van de beste universiteiten wereldwijd op gebied van “Business & economics”
 • # 401-500 van de beste universiteiten wereldwijd op gebied van “Computer Science”
 • # 501-600 van de beste universiteiten wereldwijd op gebied van “Engineering and technology”
 • # 601-800 van de beste universiteiten wereldwijd op gebied van “Physical Sciences"

QS Rankings

De Quacquarelli Symonds ranking (QS) is, vergelijkbaar met de Shanghai ranking en de Times Higher Education ranking, een “league table” ranking die universiteiten wereldwijd op basis van een aantal vooraf bepaalde indicatoren rangschikt. De QS ranking maakt gebruik van 6 indicatoren, nl. academische reputatie, werkgeversreputatie, staf/student ratio, het aantal citaties per staflid, het aandeel internationale stafleden en het aandeel internationale studenten. Kenmerkend voor de QS ranking is het grote gewicht dat toegekend wordt aan reputatiesurveys (50%) in de berekening van de ranking.

De QS ranking publiceert jaarlijks een hoofdranking, de QS World University rankings, waarin de beste 1000 universiteiten wereldwijd gerangschikt worden. Daarnaast biedt de QS ranking ook tal van subrankings aan, die specifieke groepen universiteiten ranken (o.b.v. leeftijd, geografische locatie, etc.).

Eén van deze subrankings is de QS sustainability ranking. Deze ranking analyseert de sociale en ecologische duurzaamheidsprestaties van hoger onderwijsinstellingen. De QS sustainability ranking maakt gebruik van 9 indicatoren die verdeeld zijn over 3 deelgebieden:

 • Environmental Impact (Education, Research en Sustainability)
 • Social Impact (Employability and Outcomes, Equality, Health & Wellbeing, Impact of Education en Knowledge Exchange)
 • Good Governance

Universiteit Hasselt in de QS Rankings

Universiteit Hasselt verscheen in editie 2024 voor de vierde keer in de QS - World University Rankings en werd gerankt op plaats 551 van beste universiteiten wereldwijd.

Voor de QS sustainability ranking werd Universiteit Hasselt dit jaar gerankt op plaats 476.

Academic Rankings of World Universities (ARWU)

De Academic Ranking of World Universities (ARWU), oftewel de Shanghai ranking, was de eerste ranking die universiteiten wereldwijd met elkaar vergeleek. Deze ranking rangschikt de 1000 universiteiten wereldwijd die het best scoren op een reeks indicatoren. De indicatoren in deze ranking zijn voornamelijk gericht op onderzoeksprestige en absolute onderzoeksoutput, nl. het aantal alumni met een Nobelprijs of Fields Medal, het aantal stafleden met een Nobelprijs of Fields Medal, het aantal Highly Cited Researchers, het aantal publicaties in Nature en Science, het aantal publicaties in Web of Science, en tenslotte een geaggregeerde score van de 5 vernoemde indicatoren gewogen ten opzichte van het aantal academisch personeel.
De Shanghai ranking publiceert jaarlijks een hoofdranking, nl. de Academic Ranking of World Universities (ARWU) en 54 discipline-specifieke subrankings.

Universiteit Hasselt in de Shanghai Ranking

Universiteit Hasselt verscheen in 2023 in de Shanghai ranking en werd gerankt in de sectie 601-700 van beste universiteiten wereldwijd.

Universiteit Hasselt werd eveneens gerankt in de volgende subrankings van de Shanghai ranking:

 • # 301-400 op gebied van “Mathematics”
 • # 301-400 op gebied van “Clinical medicine”
 • # 401-500 op gebied van “Human Biological Sciences"

U-Multirank

Met U-Multirank, hebben onderzoekers, studenten en beleidmakers een nieuwe online tool om hoger onderwijsinstellingen wereldwijd te vergelijken. Op de U-Multirank website kan je, op basis van je eigen interesses en belangen, indicatoren selecteren om vergelijkingen op te maken. De online tool is ontworpen met financiering van de Europese Commissie en is actief sinds 2014.

Het zijn de universiteiten zelf die gegevens en cijfers aanleveren voor U-Multirank. Daarbij worden zowel onderzoeks- als onderwijsgegevens in rekening gebracht, alsook internationale oriëntatie en regionale betrokkenheid van een instelling.

Universiteit Hasselt in U-Multirank

In juni 2022 maakte U-Multirank de resultaten van haar negende editie bekend.

U-Multirank 2022

Het scorediagram laat zien dat de UHasselt een A-score (= excellente score) behaalt op 15 van de 29 indicatoren in U-Multirank. Daarmee behoort de UHasselt tot de top 10 beste instellingen wereldwijd in U-Multirank.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je terecht bij de cel Informatiebeheer en strategische data-analyse via obi_data@uhasselt.be.