Open Science

FOSTER definieert Open Science als het beoefenen van wetenschap op een manier waarop anderen kunnen samenwerken en bijdragen, waarbij onderzoeksgegevens, labnotities en andere onderzoeksprocessen vrij beschikbaar zijn, op voorwaarde dat deze manier hergebruik, herdistributie en reproductie van het onderzoek en de onderliggende gegevens en methoden mogelijk maakt.

Kort samengevat staat Open Science voor transparante en toegankelijke kennis, die via een samenwerking van netwerken wordt gedeeld en ontwikkeld (Vicente-Sáez & Martínez-Fuentes 2018). Een belangrijke opmerking hierbij is dat Open Science niet anders is dan traditionele wetenschap. Het betekent alleen dat onderzoek op een meer transparante en collaboratieve manier wordt uitgevoerd. Open Science is van toepassing op alle onderzoeksdisciplines.

Open Science omvat een verscheidenheid aan praktijken, met als voorbeelden een open toegang tot publicaties (Open Access), open onderzoeksdata, open source software/tools, open workflows, citizen science, open educational resources, en alternatieve methoden voor onderzoeksevaluatie waaronder open peer review (Pontika et al., 2015).

Waarom?

Open Science gaat over meer nauwkeurigheid, verantwoording en reproduceerbaarheid van onderzoek. Het idee steunt op de principes van inclusie, eerlijkheid, billijkheid en delen, en streeft er uiteindelijk naar om de manier waarop onderzoek gevoerd wordt, wie erbij betrokken is en hoe het wordt gewaardeerd, te veranderen. Het heeft tot doel het onderzoek meer open te stellen voor deelname, herziening/weerlegging, verbetering en (her)gebruik, zodat de wereld hier baat bij heeft.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Taken from: OpenAccess.be

Meer informatie over Open Science?

Voor alle vragen over Open Science kan je steeds terecht bij rdm@uhasselt.be

Open Access

In 2007 ondertekende de Universiteit Hasselt, net als de andere Vlaamse universiteiten, de 'Berlin Declaration on Open Access'. Dit legt de basis voor meer toegankelijkheid en transparantie van wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Door Open Access worden onderzoeksresultaten snel en vrij toegankelijk verspreid via het internet. Onderzoek en wetenschappelijke verwezenlijkingen krijgen op die manier een grotere internationale zichtbaarheid.
In uitvoering van deze Berlin Declaration heeft de Universiteit Hasselt beslist om met ingang van 1 oktober 2016 een open access beleid te voeren gebaseerd op de ‘green road’ – het beheer van de eigen publicatie-output in een repository. Aan de Universiteit Hasselt wordt hiervoor de eigen institutionele open access databank, Document Server@UHasselt, gepromoot. De Raad van Bestuur keurde dit open access-beleid goed op 12 april 2016.

Meer informatie over Open Access?

Meer informatie over Open Access en over het UHasselt Open Access beleid vind je op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Binnen de UHasselt worden auteurs bij het deponeren van hun publicaties in de institutionele repository ten volle ondersteund door de Universiteitsbibliotheek. Bots je op moeilijkheden of heb je concrete vragen, neem dan zeker contact met hen op, hetzij via e-mail open.access@uhasselt.be hetzij telefonisch (011/26.81.25). Zij helpen je met veel plezier en nog meer ervaring verder!