Eenheid bestuursrecht en bestuurskunde

Focus op het administratief recht en de bestuurskunde in breedste zin. De wisselwerking tussen beide domeinen is daarbij zeer belangrijk. Deze interdisciplinaire focus komt tot uiting in verscheidene regelgevingsanalyses en talrijke onderzoeksprojecten.

Bijzondere aandacht voor:

  • Lokale besturen
  • Overheidscontracten & overheidsgoederen (inbegrepen onteigening)
  • Aanbestedingsrecht
  • Recht inzake verzelfstandiging en publiek-private samenwerking
  • Onderhandelen en bemiddelen in bestuurszaken

Professoren

Onderzoekers

Contact

Prof. dr. Steven Van Garsse

Functie
Hoofd van de eenheid