Law, Tax and Business Unit

Focus op het fiscaal recht en het economisch recht. Cruciaal daarbij is de aandacht voor de onderlinge wisselwerking en de verwevenheid met andere rechtstakken.

Bijzondere aandacht voor:

 • Fundamentele fiscale rechtsbeginselen en grondrechten
 • Alternatieve fiscale geschillenbeslechting en -voorkoming
 • Privaat vermogensbeheer
 • Gezinsfiscaliteit
 • Grensoverschrijdende fiscaliteit
 • Pensioenfiscaliteit
 • Economisch en fiscaal straf(proces)recht
 • Lokale en regionale belastingen
 • Fiscale staatssteun
 • Organisatierechtelijk IPR
 • Fiscaliteit van de non-profitsector
 • Trustrecht

Professoren

Gastprofessoren

Onderzoekers

Contact

Prof. dr. Elly Van de Velde

Functie
Hoofd van de eenheid