Eenheid staatsrecht

Focus op de grote domeinen van het grondwettelijk recht: democratie, rechtsstaat en scheiding der machten, federalisme en bevoegdheidsverdeling, grondrechten en discriminatierecht. Deze onderwerpen worden op een interdisciplinaire en rechtsvergelijkende manier benaderd.

Bijzondere aandacht voor:

  • De verhouding tussen de Belgische en de Europese rechtsorde
  • Vergelijkend grondwettelijk recht
  • Rechtsbescherming tegen de overheid
  • De rol van grondwettelijke hoven
  • Het wettigheidsbeginsel
  • Behoorlijke wetgeving
  • Discriminatierecht
  • Godsdienstvrijheid
  • Botsingen tussen grondrechten

Professoren

Onderzoekers

Contact

Prof. dr. Jan Theunis

Functie
Hoofd van de eenheid