Eenheid staatsrecht

Focus op de grote domeinen van het grondwettelijk recht:

 • Democratie, rechtsstaat en scheiding der machten
 • Federalisme en bevoegdheidsverdeling
 • Grondrechtenbescherming

Bijzondere aandacht voor:

 • De verhouding tussen de Belgische en de Europese rechtsorde
 • Vergelijkend grondwettelijk recht
 • Rechtsbescherming tegen de overheid
 • De rol van grondwettelijke hoven
 • Het wettigheidsbeginsel
 • Behoorlijke wetgeving
 • Discriminatierecht
 • Godsdienstvrijheid
 • Botsingen tussen grondrechten

Professoren

Onderzoekers

Contact

Prof. dr. Jan Theunis

Functie
Hoofd van de eenheid