Eenheid omgevingsrecht

Focus op het ruime omgevingsrecht. De eenheid bekijkt hierbij zowel het internationale en het Europese, als het Belgische, Vlaamse en het lokale niveau. Overkoepelend zet de eenheid ook sterk in op bemiddeling en burgerparticipatie in het omgevingsrecht.

Bijzondere aandacht voor:

  • Milieurecht
  • Klimaatrecht
  • Ruimtelijke ordeningsrecht
  • Energierecht
  • Erfgoedrecht

Professoren

Onderzoekers

Contact

Prof. dr. Carole Billiet

Functie
Hoofd van de eenheid