Ondernemingen en overheid

Dienstverlening Dienstverlening

Indien ondernemingen hun internationale communicatie willen optimaliseren, kan zowel CTL als CommArt International hen hierbij helpen.

Enkele voorbeelden: in kaart brengen van communicatieve noden, ontwikkelen van e-learningmodules op maat van de onderneming, opleiden van trainers (semi-autonoom gecombineerd leren) en begeleiden van e-productontwikkelaars met behulp van EMCG2.0©, ons multimediaal elektronisch auteurssysteem. EMCG2.0© geeft u toegang tot al uw e-modules via inlog op onze server, 7/24, van om het even waar, op elk toestel (PC, Mac, tablet, smartphone).

CTL voert eveneens overheidsopdrachten uit in het kader van ICT ter ondersteuning van het (taal)onderwijs, kalibrering van leerplannen op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Talen (GERKT) e.d.m.