Onderzoekers ontwikkelen app met tips over culturele diversiteit op werkvloer

Logo Werkkleurrijk Nieuwsbericht Logo Werkkleurrijk Nieuwsbericht

Onderzoekers van het Centrum Toegepaste Linguïstiek (CTL) van de UHasselt hebben een mobiele applicatie ontwikkeld die werkgevers, leidinggevenden en HR-medewerkers wegwijs maakt in culturele diversiteit op de werkvloer. De app (Werk.kleur.rijk) geeft via getuigenissen van werknemers met een migratieachtergrond en leidinggevenden allerlei tips & tricks mee.

De applicatie Werk.kleur.rijk biedt gebruikers verhalen aan van bedrijven en werknemers die culturele diversiteit in de praktijk brengen. In videofragmenten getuigen zowel Vlaamse leidinggevenden als werknemers met een migratieachtergrond over de voordelen én voorwaarden van culturele diversiteit. Ze geven praktische tips & tricks die helpen om successen te boeken én valkuilen te vermijden – zoals het vastleggen van regels rond taalgebruik op de werkvloer en tijdens pauzes. “Via concrete cases kijkt de gebruiker door een andere cultuurbril en kan hij/zij moeilijke situaties op de werkvloer oplossen of erop anticiperen”, zeggen projectcoördinator Anouk Gelan en onderzoekster Marieke Huysmans (onderzoeksgroep CTL).

Een belangrijke bijdrage komt van Houssein Boukhriss (Trace bvba), die vanuit zijn jarenlange ervaring voorwaarden formuleert voor een geslaagd diversiteitsbeleid. “Zo onderstreept Houssein hoe belangrijk het is om als leidinggevende je grenzen te verleggen én grenzen te stellen. Rekening houden met de wensen van werknemers rond vakantie, bijvoorbeeld, is belangrijk, zolang het gemeenschappelijk belang niet in het gedrang komt.”

Het project werd opgestart naar aanleiding van de hogere werkloosheidscijfers onder allochtone bevolkingsgroepen in Vlaanderen en van eerder onderzoek rond discriminatie bij de aanwerving van personen met een andere origine. “Wanneer kandidaten met het juiste diploma maar van een andere origine niet aangeworven worden, kunnen culturele vooroordelen een rol spelen. Aanwezige specifieke talenten worden op die manier niet erkend/benut.”

Het project werd ontwikkeld in het kader van het Europees Sociaal Fonds-project ‘Culturele diversiteit op de Vlaamse werkvloer’, in samenwerking met VDAB.

Inspiratie en advies

“Competitieve en toekomstgerichte ondernemingen willen vaak werk maken van diversiteit en het potentieel van elke werknemer”, zegt Jos Stalmans (gedelegeerd bestuurder VKW-Limburg). “Wanneer de competenties van werknemers met een verschillende culturele achtergrond ten volle benut worden, kan dit namelijk een duidelijke win betekenen – omdat men inspeelt op diversiteit in klantenverwachtingen. Maar vaak weten bedrijfsleiders niet hoe eraan te beginnen of schrikt diversiteit hen af. Tools als deze app kunnen hen ondersteuning bieden, op basis van concreet advies door ervaringsdeskundigen.”

“Tools die ondersteuning bieden aan werkgevers en leidinggevenden rond culturele diversiteit beveelt Voka-Kamer van Koophandel Limburg heel graag aan”, aldus nog gedelegeerd bestuurder Johann Leten. “De gratis smartphone-app kan heel wat inspiratie en antwoorden bieden.”

De werk.kleur.rijk-app is gratis te downloaden via de AppStore en Google Play. Een link naar de app en andere tools van het project is ook te vinden op http://www.werkkleurrijk.be/