EUNoM: European Universities’ Network on MultilingualismProjectwebsite: http://in3.uoc.edu/webs/projectes/EUNOM/EN/index.html

Algemene doelstelling

Dit project verenigt 20 Europese universiteiten en 2 onderzoekscentra die bereid zijn om relevante meertalige structuren te ontwikkelen en die een kwalitatief hoogstaand debat willen aangaan over de gevolgen van meertaligheid voor Europa. Het project streeft ernaar deze thema’s te integreren in een coherent programma dat iedere universiteit zal verplichten om haar relatie met betrekking tot meertaligheid te herzien. Het project omvat niet alleen evaluatie, disseminatie en duurzame activiteiten, maar ook het samenbrengen van de resultaten in een serie van project outputs.

Meer specifiek:

 • Een coherente structuur rond een aantal hoofdthema’s ontwikkelen. Dit geeft universiteiten de mogelijkheid om de relatie tussen hoger onderwijs en linguïstische diversiteit te herformuleren.
 • Tussen de leden van het netwerk een voortdurende dialoog op gang brengen om zo te komen tot coherente opvattingen.
 • Een model ontwikkelen van de noodzakelijke voorwaarden voor het operationeel maken van een coherent netwerk van universiteiten die zich richten op de promotie van meertaligheid.
 • Dit model linken aan formeel leren en onderzoekskaders terwijl de overdraagbaarheid ervan verzekerd wordt.
 • De projectresultaten bekend maken bij een breder publiek door middel van elektronische publicaties en presentaties
 • Het verderzetten van netwerkactiviteiten garanderen na de gesubsidieerde beginperiode.

Partners

Het project omvat alle leden van het EUNoM netwerk die voor dit projectvoorstel in 2 groepen zijn verdeeld: volwaardige partners en geassocieerde partners.

De volwaardige partners van het 2009-2012 project, gecofinancierd door de EU, zijn de zes universiteiten van de Europese Unie en het onderzoekscentrum die in de lijst hieronder zijn aangeduid met een sterretje *. Het project zal proberen een sociaal debat over de gevolgen van meertaligheid te leiden, en dit met meer dan twintig andere geassocieerde partners: universiteiten en onderzoekscentra, handelsorganisaties en pan-Europese organisaties, zoals bijvoorbeeld NPLD, AER, LICOM, die zullen meewerken aan de projectresultaten en de verspreiding ervan.

EUNoM partners:

 • Centro Internazionale sul Plurilinguismo, Università di Udine (IT)* ....
 • Fryske Akademy (NL)* ....
 • University of Primorska - Università del Litorale (SI)* ....
 • Queen's University Belfast (NI-UK)* ....
 • Erasmushogeschool Brussel (BE)* ....
 • Centre for European Research (CY-UK)* ....
 • Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (CAT-ES)* ....
 • Universiteit Hasselt (BE)
 • Plovdiv University (BG)
 • Hamburg University (DE)
 • Tartu University (EE)
 • Tallinna Tehnikaülikooliga (Tallinn University of Technology / Audentes, EE)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (ES)
 • Corvinus University (HU)
 • Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu (Aalto University School of Science and Technology (TKK, FI)
 • Trinity College Dublin (IE)
 • Centro Ricerche Economiche e Sociali (CERES, IT)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (PL)
 • Babes-Bolyai University (RO)
 • Uppsala University (SE)
 • Inštitut za narodnostna vprašanja (Institute for Ethnic Studies, SI)
 • Constantine the Philosopher University (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SK)
 • Middle East Technical University, Ankara (TR)
 • Institute of Education, London University (UK)

Duur

2009 – 2012

Informatie

Prof. Martine Verjans
E: martine.verjans@uhasselt.be  | T: +32 11 268686