Euregio Werkgroep Talen (2006)

Werkgroep “Euregionale Talen 2” van de Euregio Maas-Rijn

De Euregio Maas-Rijn werd in 1976 als werkgroep opgericht en vormt één van de oudste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden in Europa. In 1991 heeft de Euregio Maas-Rijn een juridisch statuut gekregen in de vorm van een Stichting volgens Nederlands recht.

De leden van de Stichting zijn 5 regio’s uit 3 landen, gelegen rondom de rivier de Maas en ten westen van de Rijn:

  • het zuiden van de provincie Limburg (Nederland)
  • de provincie Limburg (België)
  • de provincie Luik (België)
  • de Regio Aachen e.V. (Duitsland)
  • de Duitstalige Gemeenschap (België)

(zie http://www.euregio-mr.org)

De Euregio Maas-Rijn verenigt dus 3 grote Europese talen: het Duits, het Frans en het Nederlands. Gezien haar geografische ligging is meertalige communicatie voor veel burgers uit de Euregio een dagdagelijkse noodzaak en een goede kennis van het Frans, het Nederlands en het Duits is daarbij onontbeerlijk. Euregionale meertaligheid kan bevorderd worden door een goede grensoverschrijdende samenwerking, bv. in de vorm van diverse samenwerkingsactiviteiten, partnerschappen en netwerking tussen onderwijsinstellingen in de Euregio.

Op initiatief van de Euregioraad werd een eerste euregionale werkgroep met onderwijskundigen opgericht die een “euregionale taalstrategie” ontwikkelde om de kennis van de EMR-talen –culturen te versterken en het aanleren ervan vanaf een jonge leeftijd te bevorderen.

U kan de tekst van deze resolutie "Versterking van de meertaligheid in de Euregio Maas-Rijn" hier (pdf, 68 KB) lezen.

De partnerregio’s zijn vertegenwoordigd in de “Werkgroep Euregionale talen 2” door de heer Luk Robijns (voorzitter), de heer Willy Clijsters, mevrouw Rosella Benati, de heer Paul Palmen, de heer Georg Fehrmann, mevrouw Ruth De Sy, de heer Gérard Reynders, mevrouw Bernadette Rasquin, de heer Hans De Jong, mevrouw José Mastenbroek en mevrouw Astrid Hannes (secretaris).

De euregionale Commissie III besloot in het najaar van 2004 een tweede werkgroep in het leven te roepen die zij mandateerde om praktische invulling te geven aan deze strategie.

In 2005 zette de werkgroep “Euregionale Talen 2” een grootschalige enquête op die peilde naar het buurtalenonderwijs en –projecten in alle basis- en secundaire scholen in de Euregio Maas-Rijn. Meer in het bijzonder werden vragenlijsten verstuurd naar alle scholen binnen de EMR (i.e. 1694 instellingen). De gegevensverzameling verliep over een periode van ongeveer twee maanden (periode september-oktober 2005). De volledige wetenschappelijke analyse van het verzamelde materiaal gebeurde in de eerste helft van juni 2006.

U kan de resultaten van deze enquête hier lezen: