Thematic Network Project 3 (2003-2006)

"Development and implementation of University Language Policies"

Socrates-Erasmus

Subproject 2 Languages for enhanced opportunities on the European Labour Market

CTL neemt deel in subproject 2 van TNP III.

Hierin werd onderzocht welke talige vaardigheden de tewerkstellingskansen van gediplomeerden verbeteren. Voorstellen werden uitgewerkt voor structurele aanpassingen, taalkeuze, leerresultaten. Speciale aandacht ging naar evaluatievormen.

Ook niet-EU-talen werden hierbij betrokken.

CTL nam in het bijzonder het Belgisch, c.q. Vlaams luik van dit onderzoek voor zijn rekening.

Klik hier voor het Vlaamse rapport (pdf, 123 KB).

Coördinator

Freie Universität Berlin
www.celelc.org

Duur

2003-2006

Inlichtingen

Prof. em. W. Clijsters
Tel.: + 32 11 26 86 80
willy.clijsters@uhasselt.be