Thematic Network Project 3 - Dissemination (2006-2007)

Network for the decentralised and centralised dissemination of TNP3 results and outcomes

Socrates-Erasmus

Het doel van TNP3-D is meervoudig. Vooreerst wil men de gegevens van de EU-brede studie over de relatie tussen bedrijfswereld en vreemde talen actualiseren (TNP3).

Vervolgens wil TNP3-D een permanent virtueel forum creëren voor de consultatie van bedrijfsleiders om rechtstreeks gegevens te kunnen leveren voor de communicatieve anderstalige component van curriculaherzieningen.

Verder wil men voorbeelden van “good practices” opsporen en bekendmaken van universiteiten die een echte strategie van vreemde-talencommunicatie in hun opleidingen implementeerden, zoals de Université Libre de Bruxelles met haar Plan Langues.

Tenslotte wil TNP3-D de resultaten van dit alles dissemineren via vier “EU-regionale” symposia waar bedrijfsleiders en TNP3-D-medewerkers samen ervaringen en ideeën zullen uitwisselen.

Coördinator

Freie Universität Berlin
www.celelc.org

Duur

2006-2007

Inlichtingen

Prof. em. W. Clijsters
Tel.: + 32 11 26 86 80
willy.clijsters@uhasselt.be