Taal- en Spraaktechnologie leermethodes ter bevordering van Interculturele Dialoog

TST-ID is een nieuw LLP project (Lifelong Learning Programme van de Europese Commissie, Transversale Programma - Talen, selectie 2007) met een looptijd van 2 jaar.

Doelstelling

 • de ontwikkeling van 9 interactieve, contrastieve en innovatieve methodes voor het leren in Blended Learning van 5 Europese talen en culturen. Het gaat daarbij om de volgende talencombinaties: 

  NL-SK
  SK-NL
  NL-RO
  RO-NL
  NL-FR
  FR-NL
  FR-TR
  TR-FR
  TR-NL
 • het bevorderen van het leren van nieuwe Europese talen en culturen en van meertaligheid en interculturele dialoog
 • het aanbieden van de leermodules met maximale toegankelijkheid via een on-line leeromgeving en via CDRom en met gebruik van Text-to-Speech technologie (o.a. gebruikers met visuele beperking of leesproblemen zoals dyslexie)

Doelgroep

 • enerzijds volwassenen die de taal willen leren omwille van professionele (bv. immigratie), toeristische, persoonlijke, familiale redenen, of in het kader van een studie of uit interesse, en
 • anderzijds onderwijsgevenden taal en cultuur

Duur

1 januari 2008 - 31 december 2009

Inlichtingen

A. Gelan
Tel.: +32 11 26 86 60
anouk.gelan@uhasselt.be