Situering

Over CTL Over CTL

Het Centrum Toegepaste Linguïstiek (CTL) groeide in 2006 uit tot het eerste associatiebreed onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt.

Diverse competenties worden in het CTL-onderzoek grensoverstijgend samengebracht: (socio)linguïsten gespecialiseerd in Romaanse, Germaanse, Afrikaanse en klassieke talen, economen, didactici en onderwijskundigen, informatici...

Onderzoeksprojecten worden vooral gerealiseerd op basis van een internationale samenwerking tussen universiteiten en de bedrijfswereld. Deze complementariteit verzekert degelijk multidisciplinair onderzoek. Het accent ligt op empirisch onderzoek, dat voornamelijk vanuit Vlaamse, federale en Europese fondsen wordt gefinancierd.