Academische Openingszitting: UHasselt pleit voor verdere groei met nieuwe opleidingen

Met een vurig pleidooi voor de komst van de masteropleidingen geneeskunde, sociale wetenschappen en een opleiding in de STEM-richtingen, opende rector Bernard Vanheusden vandaag het nieuwe academiejaar van Universiteit Hasselt. “Deze opleidingen zijn een antwoord op de structurele onderparticipatie en braindrain in onze regio en bieden een antwoord op de uitdagingen, noden en opportuniteiten in Limburg. Deze vraag naar groei is nodig én gerechtvaardigd”, zegt rector Vanheusden.

AOZ Foto AOZ Foto

Verdere groei

Nog steeds nemen minder Limburgse 18-jarigen deel aan het universitair onderwijs in vergelijking met leeftijdsgenoten elders in Vlaanderen. Nog steeds is er een participatieprobleem in studiegebieden die UHasselt niet aanbiedt. En nog steeds trekken meer jongeren tussen de 20 en 29 jaar weg naar andere provincies, dan dat er zich in Limburg vestigen. “Al deze feiten, dwingen tot actie”, zegt rector Bernard Vanheusden. “We kunnen het ons niet permitteren om gewoon kennis te nemen van deze structurele onderparticipatie en braindrain. Dit gaat om de persoonlijke ontwikkeling van jonge mensen, om onderwijskansen, om talentontwikkeling én om hoe we in deze regio onderzoek en innovatie verder kunnen versterken en meer investeringen naar hier kunnen halen.”

Onderparticipatie Onderparticipatie In Opleidingen Die We Niet Aanbieden Braindrain Jong Talent

Verdere groei nodig

Daarom legt rector Vanheusden in zijn speech tijdens de Academische Openingszitting in het kader van 20 jaar Associatie Universiteit Hogescholen Limburg (AUHL) een duidelijke, noodzakelijke en afgebakende ambitie op tafel. “Als UHasselt moeten we groeien met nieuwe opleidingen om de uitdagingen, noden en opportuniteiten in onze regio een antwoord te bieden en deze regio te versterken. Maar deze groei is voor alle duidelijkheid geen ongebreidelde groei. Wij willen niet alle opleidingen in alle studiegebieden aanbieden. Nee, dit is een pleidooi voor nieuwe, duidelijk afgebakende opleidingen aan UHasselt om onze regio bestand te maken tegen alle mogelijke disrupties en schokken. Zo kunnen we de regio helpen om haar welvaartspeil te handhaven en haar welvaart duurzaam te vergroten”, zegt Bernard Vanheusden.

Welke opleidingen?

  • Masteropleiding in de geneeskunde: Voor een master geneeskunde in deze regio is het momentum in de voorbije vijftig jaar nooit groter geweest. De regio kampt met een groot huisartsentekort, waar een masteropleiding tot basisarts een antwoord op biedt. Tegelijkertijd heeft deze regio grote ambities op vlak van zorginnovatie met de komst van de Health Campus op campus Diepenbeek en alle dynamiek die dit met zich meebrengt en is er de topgeneeskunde die er vandaag al is binnen de ziekenhuizen Jessa en ZOL.

  • Masteropleiding sociale wetenschappen: dit vervolg op de vorig jaar gestarte bacheloropleiding sociale wetenschappen zal experten afleveren die antwoorden kunnen bieden op de uitdagingen rond digitalisering, de groeiende diversiteit in de samenleving en de druk op democratische instellingen die op ons af komen. Want deze uitdagingen veranderen fundamenteel de manier waarop sectoren, zowel publieke als private en non-profit zich organiseren.

  • Opleidingen binnen STEM-disciplines: denk hierbij aan burgerlijk ingenieur en bio-ingenieur. Werkgeversorganisaties schreeuwen om méér STEM-profielen op de arbeidsmarkt. Profielen die in sectoren zoals energie, bouw en IT aan de slag kunnen met alle mogelijke evoluties op vlak van robotica, artificiële intelligentie of duurzame voeding en landbouw. Embuild Vlaanderen en ook Voka Limburg pleitte onlangs nog voor een verdubbeling van het aantal burgerlijk ingenieurs bouwkunde. Het zijn geluiden die we niet kunnen en willen negeren.
Fotoshoot Studenten Campus Hasselt1
Aantal Opleidingen Vlaamse Universiteiten

“Deze groei, deze vraag voor nieuwe masteropleidingen, is gerechtvaardigd en redelijk”, benadrukt rector Bernard Vanheusden. “Zeker als je kijkt naar het universitaire opleidingsaanbod in Vlaanderen. UHasselt telt nu 52 opleidingen op een totaal van 740 opleidingen aan alle Vlaamse universiteiten. Met aan KU Leuven 260, UGent 191, VUB 126 en UAntwerpen 111 opleidingen, hinken we hiermee wel heel erg achterop. Daarnaast zou een groei van UHasselt ook Vlaanderen ten goede komen. Vijf goed uitgebouwde universiteiten maken elkaar net sterker. Ze maken van Vlaanderen een veelzijdige kennisregio die talenten koestert en talenten weet aan te trekken. We zijn dan ook heel erg blij met de signalen van steun die we krijgen van zowel POM Limburg, werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijven en middenveld als vanuit de politiek. Iedereen ziet de noden, ziet de opportuniteiten. Nu komt het erop aan om te trekken en te duwen en deze verdere groei van UHasselt tot in het Vlaams Regeerakkoord te krijgen.”

20 jaar AUHL

Tijdens de Academische Openingszitting van Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL werd er ook stilgestaan bij de verwezenlijkingen binnen de associatie Universiteit Hogescholen Limburg (AUHL) die haar twintigste verjaardag viert. “In die twintig jaar is de samenwerking tussen UHasselt en Hogeschool PXL sterker en veelzijdiger geworden met als kers op de taart de succesvolle integratie van verschillende opleidingen vanuit de Hogeschool PXL binnen UHasselt. Daarnaast voeren we in een aantal domeinen samen onderzoek en zetten we heel wat gezamenlijke initiatieven op poten. Zo trekken we samen naar middelbare scholen om laatstejaarsleerlingen te helpen bij hun studiekeuze, organiseren we wetenschapscafés en de Dag van de Wetenschap. Er zijn ook de succesvolle proefdagen voor leerlingen, de bijscholingen voor leerkrachten, we stimuleren ondernemerschap bij onze studenten en jongeren kunnen zich in onze MakerSpace helemaal uitleven met nieuwe technologieën”, zegt rector Bernard Vanheusden. “We zijn trots op dit partnerschap met Hogeschool PXL, op naar nog vele mooie jaren.”

foto: Algemeen Directeur Ben Lambrechts (Hogeschool PXL) en Rector Bernard Vanheusden

AOZ Aansnijden Taart

De volledige speech van rector Bernard Vanheusden kan u hier herlezen.