Analyse van meer dan 20.000 plantensoorten toont aan: klimaat én bodem bepalen hoe planten eruitzien

Een internationaal onderzoeksteam waar ook UHasselt deel van uitmaakt toont voor het eerst aan dat kenmerken zoals de grootte, structuur of levensduur van een plant bepaald worden door het klimaat en de bodemeigenschappen. “Deze kennis, die we verwerken in wiskundige modellen, geeft ons unieke inzichten over welke impact klimaatverandering en bodemerosie zal hebben op planten wereldwijd”, zegt prof. dr. Nadia Soudzlovskaia van Ecotron Hasselt University.

Ecotron Hasselt University Ecotron Hasselt University

Plantenkenmerken wereldwijd verklaard

Onder leiding van de Universiteit van Zürich, het Max Planck Instituut voor Biochemie in Jena en de Universiteit van Leipzig verzamelden en analyseerden de onderzoekers binnen het Internationaal consortium plantgegevens van over de hele wereld. Van meer dan 20.000 soorten planten analyseerden ze de kenmerken en verzamelden ze informatie over het klimaat en de bodemomstandigheden waar de plant groeit. “Onze studie toont voor het eerst aan dat plantenkenmerken wereldwijd kunnen verklaard worden door klimaat en bodem. Deze twee factoren bepalen onder meer de bladgrootte, zaadgrootte en de hoogte van de plant. En ze bepalen ook hoe een plant omgaat met voedingsstoffen. Hoe armer de bodem, hoe slimmer de plant omgaat met deze voedingsstoffen om toch in leven te blijven”, zegt Nadia Soudzlovskaia.

Statistische modellen

Deze studie, die verschenen is in Nature Ecology and Evolution, kan als leidraad dienen voor zogenaamde aardsysteemmodellen wereldwijd. Deze modellen geven de complexe interactie van klimaat, bodem en biodiversiteit weer. “Met de statistische modellen die dankzij deze studie konden worden opgemaakt, kan je eender waar op de aardbol een plek aanduiden en zeggen welk type vegetatie hier zal voorkomen”, zegt Nadia Soudzlovskaia. “Deze modellen kunnen gebruikt worden om scenario’s van klimaatopwarming te voorspellen. Wat als de temperatuur op een plek met enkele graden verhoogt? Welke planten zullen dan de bovenhand nemen? En wat als er bodemerosie optreedt, welke impact zal dat hebben? Daarover geven deze modellen ons nu inzichten waarmee beleidsmakers aan de slag kunnen gaan.”

Ecotron

Nadia Soudzlovskaia voert onderzoek uit naar de impact van klimaatverandering in de Ecotron Hasselt University. “In onze klimaatkoepels in het Nationaal Park Hoge Kempen bootsen wij verschillende scenario’s van de klimaatverandering na en bestuderen we welk effect ze hebben op vegetatie. Je kan natuurlijk geen honderden Ecotrons bouwen, daarom zijn deze wiskundige modellen een goede aanvulling om correcte voorspellingen te kunnen doen over de impact van klimaatverandering op vegetatie wereldwijd.”

Het volledige onderzoek kan u hier raadplegen.

Meer cases over
Onderzoek