Behandeling met ijzerinfuus verbetert werking van het hart bij hartfalenpatiënten

Een ijzerinfuus verhoogt de pompkracht van het hart bij patiënten met hartfalen en zorgt ervoor dat de patiënten meer inspanningen aankunnen. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Hasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg binnen het Limburg Clinical Research Center. “Deze resultaten tonen aan dat cardiologen wereldwijd ijzerinfuus kunnen gebruiken bij de behandeling van patiënten met hartfalen”, zegt cardioloog dr. Pieter Martens die het onderzoek uitvoerde.

Dr. Martens En Prof. Dr. Mullens Dr. Martens En Prof. Dr. Mullens

Ijzerinfusie-behandeling

Gedurende drie jaar voerde cardioloog dr. Pieter Martens onder het promotorschap van prof.dr. Wilfried Mullens in het Ziekenhuis Oost-Limburg een onderzoek uit naar de impact van een behandeling met ijzerinfuus bij patiënten met hartfalen. “In onze studie waren 75 patiënten met hartfalen betrokken. Bij allen was de pompkracht van het hart verminderd en leden ze aan ijzertekort. Uit onze vorige studies weten we dat ijzertekort de pompkracht van het hart kan verminderen, omdat ijzer een rol speelt bij de productie van energie in het hart. Het hart heeft namelijk energie nodig om efficiënt te kunnen pompen. Verder weten we dat ijzerpillen niet worden opgenomen door de darmen bij hartfalenpatiënten, zodat ijzer infusie een betere behandeling lijkt. In deze studie zochten we daarom naar een ijzerinfusie-behandeling die de pompkracht van het hart mogelijks kan verbeteren”, legt Pieter Martens uit.

Pompkracht verbeterd

Een deel van de hartfalenpatiënten kreeg gedurende drie maanden een ijzerinfuus toegediend, een controlegroep kreeg een infuus met zoutoplossing, zonder ijzer erin. Voor de toediening van het eerste infuus werd bij alle patiënten via een echocardiografie de pompkracht van het hart gemeten, zowel in rust als tijdens het nabootsen van inspanning. Na drie maanden behandeling werden deze metingen opnieuw gedaan om te kijken welk effect het ijzerinfuus had op de patiënt. “We zagen dat de pompkracht van het hart bij patiënten die een ijzerinfuus hadden gekregen significant verbeterde. En daar kwam nog bij dat deze patiënten ook meer inspanningen aankonden dan de patiënten die geen ijzerinfuus kregen”, zegt Pieter Martens. Via vragenlijsten over hun welbevinden gaven de patiënten die een ijzerbehandeling kregen ook aan dat ze zich beter voelden en dat hun functioneren, de zogenaamde Quality of life, was verbeterd.

Internationale erkenning

De resultaten van dit onderzoek werden op 29 juni gepresenteerd tijdens het Heart Failure Congress, wereldwijd het grootste congres in het domein van hartfalen. Het onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende European Heart Journal, een vakblad met impactcijfer 22.6. “Het is heel fijn om te zien dat ons onderzoek, waar we veel werk en tijd in hebben gestoken, tot nieuwe inzichten leidt over het gunstig effect van ijzer infusie bij hartfalen patiënten”, besluit dr. Martens.

De wetenschappelijke publicatie kan u hier terugvinden.

The effect of intravenous ferric carboxymaltose on cardiac reverse remodelling following cardiac resynchronization therapy—the IRON-CRT trial.

Pieter Martens, Matthias Dupont, Jeroen Dauw, Petra Nijst, Lieven Herbots, Paul Dendale, Pieter Vandervoort, Liesbeth Bruckers, Wai Hong Wilson Tang, Wilfried Mullens

Meer cases over
Onderzoek