“Continu leren moet een natuurlijke reflex worden”

“Nog meer de talenten van onze medewerkers laten ontplooien, onder meer via het UHasselt career center, en tegelijk een trigger zijn in de regio om levenslang leren te stimuleren”, die ambitie sprak rector Bernard Vanheusden uit op de academische openingszitting van Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL, in aanwezigheid van Vlaams minister Ben Weyts, die in het teken stond van levenslang leren. “Met de opstart van 5 nieuwe opleidingen, een stijging van 8% meer nieuwe studenten in alle opleidingen én het vooruitzicht van ons gouden jubileum in 2023 start aan UHasselt overigens een héél bijzonder academiejaar”, zegt Bernard Vanheusden.

22 09 22 Officiele Opening Academiejaar 001 22 09 22 Officiele Opening Academiejaar 001

Het belang van levenslang leren stond centraal tijdens de academische openingszitting van Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL. “De tijd dat een hoger-onderwijsopleiding de sleutels biedt tot een lineaire 40-jarige carrière, ligt achter ons. We moeten de transitie maken naar een lerende samenleving met continu leren als een natuurlijke reflex”, zei rector Bernard Vanheusden in zijn openingsspeech.

En cijfers tonen dat er nog een hele weg af te leggen is tot die lerende samenleving. Zo blijkt uit onderzoek van OESO dat 41,9 procent van de Vlamingen aangeeft niet deel te nemen of te willen deelnemen aan een nieuwe opleiding. Statistieken van POM Limburg uit 2019 (normaal coronavrij jaar) tonen dan weer dat 8,2% van de Limburgse 25- tot 64-jarigen, deelneemt aan een vorming of opleiding voor professionele of privédoeleinden. In Vlaanderen ligt dat aantal iets hoger: gemiddeld 8,6%, maar nog steeds onder het Europese gemiddelde van 10,8%. Bernard Vanheusden: “Als we deze cijfers willen bijbenen moeten we nog meer levenslang leren incorporeren in onze werkcultuur en samenleving. Nog meer het besef kweken dat werken leren wordt en leren werken. Niet omdat het moét omdat onze leidinggevende of de omstandigheden ons ertoe verplichten. Maar omdat we er het nut van inzien – voor onze loopbaan en voor onszelf.”

22 09 22 Academische Opneningszitting AUHL 007

UHasselt career center

Universiteit Hasselt gaat zelf ook de uitdaging aan om een lerende organisatie te worden. Een organisatie die het leren bij medewerkers op alle niveaus aanwakkert. “We moeten gelukkig niet van een wit blad vertrekken”, zegt Bernard Vanheusden. “Doctoraatsstudenten en postdocs beschikken via onze Doctoral Schools al over een mooi opleidingsaanbod waarin ze uiteenlopende vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Voor jonge docenten zijn er trajecten waarin ze hun onderwijsskills kunnen aanscherpen, professoren kunnen deelnemen aan workshops die focussen op leiderschaps-vaardigheden en voor medewerkers zijn er al tal van trainingen aan UHasselt. Maar als lerende organisatie moeten wij nóg meer willen doen. Zo bekijken we in één van onze voorsprongfonds-projecten naar mogelijkheden om ons reguliere onderwijsaanbod van 1.595 opleidingsonderdelen flexibeler en beter te ontsluiten voor iedereen die wil leren. Van 18 tot 99 jaar.”

Met de opstart van het UHasselt career center wil Universiteit Hasselt nu ook een volgende stap zetten. “Hier gaan we professoren, onderzoekers en administratief-technisch personeel ondersteunen en stimuleren in zelfinzicht en gaan we via individuele coaching, workshops, mentor- en buddytrajecten en initiatieven opgezet met bedrijven, medewerkers handvatten aanreiken voor hun verdere professionele groei”, zegt Bernard Vanheusden.

Nieuwe opleidingen

Het komende academiejaar is overigens extra bijzonder voor Universiteit Hasselt. De opstart van vijf nieuwe opleidingen – waar tien jaar van pleidooien, voorbereiding en werk in steekt – is een mijlpaal voor UHasselt. “Dit konden we niet bereiken zonder de steun van alle collega’s, alle werknemers- en werkgeversorganisaties, alle partners en stakeholders, de Provincie Limburg, LSM en de Vlaamse Regering. Ik wil hen dan ook uitdrukkelijk bedanken. Bedankt voor het harde werk achter de schermen. Bedankt voor de steun. Bedankt voor de nodige financiële rugwind”, zegt Bernard Vanheusden.

Feest: 50 jaar UHasselt

“En we kijken ook met veel trots vooruit naar 2023”, zegt Bernard Vanheusden. “Het jaar waarin Universiteit Hasselt haar gouden jubileum – 50 jaar UHasselt – mag vieren. Het wordt een jaar vol evenementen, verrassingen en zelfs een toneelstuk. Een feestjaar waarin we zullen stilstaan bij wat voor moois er sinds 1973 allemaal is gerealiseerd in Diepenbeek en Hasselt.  Met aandacht voor ons continu pionierend onderwijs, ons excellent onderzoek, ons netwerk met bedrijven, incubatoren, steden en gemeenten en tal van partners zowel nationaal als internationaal.”

22 09 22 Academische Opneningszitting AUHL 063

22 september 2022 - Academische Openingszitting AUHL

Meer cases over
Technologie