Dies Natalis UHasselt: 3 nieuwe eredoctoren en speciale erkenning voor Reporters Without Borders

Architect Xaveer De Geyter, computerwetenschapster Joëlle Coutaz en neurowetenschapper Michaël Nitsche zijn de nieuwe eredoctoren van Universiteit Hasselt. Op 28 mei 2024 zullen zij een eredoctoraat krijgen tijdens de Dies Natalis. Daarnaast reikt UHasselt ook een speciale erkenning uit aan Reporters Without Borders. “Wereldwijd zet deze organisatie zich in voor de bescherming van persvrijheid en het verzekeren van de toegang tot betrouwbare informatie. Zo bouwt ze mee aan een veerkrachtige, democratische samenleving, ontzettend belangrijk in woelige tijden”, zegt rector Bernard Vanheusden. 

Header Eredoctoren Website Header Eredoctoren Website

Dies Natalis

Header Eredoctoren Take 2

Tijdens de Dies Natalis stelt UHasselt dit jaar het belang van kritisch denken en waarheidsvinding in een complexe omgeving centraal. Zowel de drie nieuwe eredoctoren als Reporters Without Borders zijn hier voorvechters van. “Allen tonen ze zich in hun werk als vurige verdedigers van evidence-based inzichten en van de vrijheid om deze te vinden”, zegt rector Bernard Vanheusden.

Het zijn de faculteiten Architectuur en Kunst, Industriële Ingenieurswetenschappen en Revalidatiewetenschappen die dit jaar een eredoctor mogen aanduiden. Tien jaar geleden integreerden deze opleidingen vanuit de hogescholen naar UHasselt. In de voorbije jaren groeiden zij uit tot stevig wetenschappelijk uitgebouwde faculteiten, verankerd in de regio en met grote internationale uitstraling.

Speciale erkenning Reporters Without Borders

Logo Reporters Without Borders

Met de speciale erkenning voor Reporters Without Borders (Reporters sans frontières) wil UHasselt als civic universiteit hulde brengen aan een geëngageerde organisatie die zich, elke dag opnieuw, inzet voor de bescherming en promotie van persvrijheid en het toegankelijk maken van onafhankelijke, betrouwbare informatie voor alle burgers. De organisatie, die in 1985 werd opgericht door vier Franse journalisten en ondertussen 134 correspondenten overal ter wereld telt, zet zich namelijk in voor vrije, pluralistische en onafhankelijke journalistiek.

“Wereldwijd wordt Reporters Without Borders beschouwd als een van de grote verdedigers van vrijheid van informatie. Iedere dag brengen zij een stand van zaken van de persvrijheid wereldwijd en stellen zij onder andere journalisten in conflictgebieden in staat om hun werk veilig te doen”, zegt rector Bernard Vanheusden, promotor van deze speciale erkenning. “Daarnaast zijn zij een actief pleitbezorger op het vlak van wetgeving over persvrijheid en toegang tot informatie, nemen ze initiatieven om gecensureerde websites te deblokkeren en bieden ze trainingen aan voor journalisten op vlak van fysieke en digitale veiligheid. Zo dragen ze bij tot het vermogen van burgers en samenlevingen om kennis en begrip op te bouwen over heel diverse gebeurtenissen, ontwikkelingen en uitdagingen.”

Eredoctoraat Xaveer De Geyter – faculteit Architectuur en Kunst

De faculteit Architectuur en Kunst reikt een eredoctoraat uit aan de toonaangevende Belgisch architect en stedenbouwkundige Xaveer De Geyter voor de manier waarop hij als kritisch ingesteld ontwerper met durf en overtuiging bouwt aan de stad. “Doorheen zijn carrière heeft De Geyter zich getoond als een ontwerper die het debat niet schuwt en de brede praktijk beïnvloedt met architectuurprojecten die de stedelijke omgeving op een uitdagende en ingrijpende manier hertekenen”, zegt decaan prof. ir. arch. Stefan Devoldere, promotor van dit eredoctoraat. “Op zijn palmares staan onder andere Paris-Saclay, de Coovi keukentoren in Anderlecht, het Provinciehuis van Antwerpen, de boven- en ondergrond van het Brusselse Rogierplein en de school Melopee in Gent. Meermaals werd Xaveer De Geyter gelauwerd voor zijn werk, onder meer met de Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur. Xaveer De Geyter eist een rol op voor de architect als kritisch denker en vernieuwer, en blijft daardoor ook vandaag de toon zetten voor de volgende generaties. Dit eredoctoraat onderstreept het belang van intellectueel debat en doordacht ontwerp in architectuur en stedenbouw.”

foto: ©JesusGranada

Xaveer De Geyter©Jesusgranada 2020 BW

Eredoctoraat Michael Nitsche – faculteit Revalidatiewetenschappen

Michael Nitsche II

Hoe kunnen we de almaar vergrijzende samenleving zo gezond en actief mogelijk houden? Die vraag rond ‘healthy aging’ staat centraal in het onderzoek van neurowetenschapper Michael Nitsche, gewoon hoogleraar en wetenschappelijk directeur van het Leibniz Onderzoekscentrum voor Arbeidsomgeving en Menselijke Factoren (IfADo). “Doorheen zijn rijke carrière onderzocht Michael Nitsche hoe niet-invasieve hersenstimulatie personen kan helpen met hun revalidatie en in het uitvoeren van cognitieve taken. Hierbij worden via elektroden signalen naar de hersenen gestuurd om bepaalde zones in de hersenen te activeren of te onderdrukken. Een onderzoeksgebied waar ook UHasselt erg actief in is”, zegt decaan prof. dr. Raf Meesen, promotor van dit eredoctoraat. “Met meer dan 40.000 citaties en meer dan 400 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, is de academische carrière van Michael Nitsche ronduit indrukwekkend. Zijn onderzoek draagt bij aan inzichten in de werking van het menselijke brein en heeft toepassingen binnen de psychologie, geneeskunde en revalidatie. Prof. Nitsche gelooft in de kracht van wetenschap, in onderzoek op internationaal topniveau en in de relevantie hiervan voor vooruitgang. We zijn erg blij dat we hem vanaf nu eredoctor van onze faculteit mogen noemen en kijken uit naar nog sterkere samenwerkingen met Michael Nitsche en zijn onderzoeksteam.”

Eredoctoraat Joëlle Coutaz – faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen

Joëlle Coutaz is emeritus professor aan de Université Grenoble-Alpes en één van de grondleggers op het vlak van Human-Computer Interaction, een domein dat een grote impact heeft op hoe we vandaag met computersystemen interageren. “Met haar onderzoek naar softwarearchitecturen voor interactieve systemen, dat al in de jaren ‘80 startte, gaf Joëlle Coutaz mee vorm aan de gebruikersinterfaces van vandaag. Zo werkte ze al rond multimodale interactie tussen mens en computer op basis van onder andere spraak en gebaren lang voordat dit populair werd”, zeggen prof. dr. Davy Vanacken en prof. dr. Nick Michiels, promotoren van dit eredoctoraat. “Met dit eredoctoraat wil onze faculteit Joëlle Coutaz eren voor haar pionierswerk en haar grote bijdrage aan de ontwikkeling van Human-Computer Interaction als volwaardig onderzoeksdomein. Zij is cruciaal geweest in het slaan van bruggen tussen dit domein en de engineering van interactieve en intelligente softwaresystemen, hetgeen ook een voorname rol speelt binnen onze opleiding industriële wetenschappen: informatica en het Expertisecentrum voor Digitale Media.”

Joellecoutazprofiel

De nieuwe eredoctoren en Reporters Without Borders zullen hun eredoctoraat en de speciale erkenning ontvangen tijdens een academische zitting op dinsdag 28 mei 2024.

Meer cases over
Onderzoek