Groen licht van Europa voor vervolg EURECA-PRO: “Samen met partneruniversiteiten intensief werken rond duurzame productie en consumptie”

De Europese commissie gaf zonet de goedkeuring voor de tweede fase van EURECA-PRO, het netwerk van 9 Europese universiteiten rond duurzaamheid. Ook de volgende vier jaar zullen de partneruniversiteiten, waaronder UHasselt, intensief samenwerken in onderwijs en onderzoek om zo hét aanspreekpunt binnen Europa te worden rond duurzame productie en consumptie. “Samen werken we ook verder aan een virtuele en geïntegreerde Europese campus”, zegt rector Bernard Vanheusden.

Eureca Pro Eureca Pro

EURECA-PRO

EURECA-PRO behoort tot het European Universities Initiative van de Europese Commissie, dat Europese universiteiten ondersteunt om samen te werken rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Samen met 8 universiteiten in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Polen, Spanje, Griekenland, Roemenië werkt Universiteit Hasselt binnen EURECA-PRO aan strategische doelstelling 12: het verzekeren van duurzame consumptie- en productiegoederen.

EURECA PRO Logo

De voorbije drie jaar werkten onderzoekers, stafleden en studenten binnen EURECA-PRO nauwgezet samen om nieuwe studieprogramma’s rond duurzame consumptie en productie op te starten. Onderzoeksgroepen van de verschillende universiteiten werkten projecten uit rond 6 centrale domeinen (lighthouses) waarin duurzaamheid centraal stond en er werden regelmatig conferenties, summer schools en uitwisselingen georganiseerd.

Vier jaar verlengd

“De Europese commissie geeft ons nu de goedkeuring om ook de volgende vier jaar onze alliantie verder uit te bouwen, waarbij we nog meer zullen focussen op samenwerkingen met bedrijven, overheden en de samenleving”, zegt rector Bernard Vanheusden. “De komende vier jaar zal onze universiteit binnen het netwerk de leiding nemen bij de uitbouw van dDoctoral School voor de opleiding van doctoraatsstudenten, de verdere professionalisering van medewerkers; en de toekomstige governance van deze Europese Universiteit. Een hele opdracht, maar we kijken ernaar uit.”

Levenslang leren

In deze nieuwe fase wordt ook de EURECA-PRO Project Factory opgestart om onderzoekssamenwerkingen tussen de partners te faciliteren. “Hierbij ligt de focus ook nog meer op het breed naar buiten brengen van onderzoeksresultaten, om zo beleidsmakers te helpen om meer duurzame productie- en consumptie initiatieven in hun beleid te introduceren”, zegt rector Bernard Vanheusden. Tot slot komt er ook een Lifelong Learning Academy binnen EURECA-PRO, waar initiatieven rond levenslang leren worden opgestart die Europese burgers meer bewust moeten maken van het belang van duurzame productie en consumptie en hoe ze deze ook in hun professionele en dagelijkse leven kunnen toepassen.

“Onze deelname aan EURECA-PRO biedt enorme kansen”, zegt Bernard Vanheusden. “Niet alleen voor onze studenten die hierdoor heel wat internationale ervaringen kunnen opdoen en in de toekomst zonder beperkingen les kunnen volgen bij alle partners. Maar ook voor onze onderzoekers, onderzoeksgroepen, instituten en centra die makkelijker nauwe samenwerkingen kunnen aangaan en linken kunnen leggen rond een uiterst relevant thema. En als universiteit kunnen we onze internationale uitstraling nog vergroten. We zijn dan ook heel erg blij met deze nieuwe fase voor EURECA-PRO.”

EURECA-PRO maakt deel uit van het European University Initiative van de Europese Commissie en krijgt financiering vanuit het Erasmus+ programma.

Naast UHasselt bestaat het netwerk uit:

- Montanuniversität Leoben (Oostenrijk)

- Université de Lorraine (Frankrijk)

- Technische Universität Bergakademie Freiberg (Duitsland)

- Technical University of Crete (Griekenland)

- University of León (Spanje)

- Silesian University of Technology (Polen)

- University of Petrosani (Roemenië)

- University of Applied Sciences Mittweida (Duitsland)

www.eurecapro.eu

Partner Logos EURECA PRO Vectors
Meer cases over
Technologie