Na succes in Genk, TALim nu ook van start in Beringen

Vanaf september 2022 start de Talent Academie Limburg (TALim) ook in Beringen. TALim begeleidt drie jaar lang jongeren om hun talenten te laten ontdekken en te ontplooien. Sinds 2021 loopt TALim al in Genk, en met succes: 36 jongeren nemen daar wekelijks deel aan de activiteiten. En vanaf volgend schooljaar worden dat er al 72. Ook in Beringen zullen jongeren vanaf volgend schooljaar de kans krijgen om te werken aan hun talenten en sociale vaardigheden, om zo hun toekomstperspectieven te verbreden. “Dit SALKturbo-project moet kwetsbare jongeren een eerlijke kans op een succesvolle schoolloopbaan bieden. Hiervoor legt de provincie 400.000 euro op tafel. Wanneer het project volledig is uitgerold, zullen jaarlijks ongeveer 250 vroegtijdige schoolverlaters vermeden kunnen worden”, zegt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

CO3 1067 CO3 1067

In elke jongere sluimeren talenten die tot ontplooiing kunnen komen, voor sommigen is het nodig dat er daartoe extra kansen worden aangereikt. Zeker als we vroegtijdige schooluitval willen vermijden. Dat is het centrale uitgangspunt van Talent Academie Limburg. Met de financiële steun van het provinciebestuur vanuit SALKTurbo en de medewerking van gemeentebesturen wil TALim jongeren via tal van activiteiten ondersteunen. Na Genk gaat TALim nu van start in Beringen om hierna uit te breiden naar de andere Limburgse mijngemeenten en Leopoldsburg. Doel is om zo op termijn 1.500 jongeren te bereiken.

IMG 9567 (1)

Opstart in Beringen


Vanaf september 2022 gaan de Talenten Ateliers voor tieners uit het vijfde leerjaar van start op de campus van het Spectrumcollege in Beringen. Op zaterdagvoormiddagen tijdens het schooljaar komen de jongeren samen met bevlogen professionals uit bedrijven en allerlei organisaties en vrijwilligers. Via presentaties, doe-sessies, bezoeken aan bedrijven en diverse organisaties ontdekken de jongeren er hun talenten en verbreden ze hun netwerk.


Na drie jaar bij TALim weten de jongeren beter waartoe zij in staat zijn, wat hen boeit. Dat zal hen niet alleen stimuleren in hun verdere schoolloopbaan en in hun later leven, maar helpt hen ook om hun sociaal kapitaal te ontwikkelen en zo bij te dragen tot de welvaart en het welzijn van anderen in de samenleving. Jongeren zwaaien na het eerste jaar secundair onderwijs af bij TALim maar blijven als ‘alumni’ verbonden tijdens hun verdere schoolloopbaan.


Schepen van Samenleven Ann-Sofie Vanoverstijns is tevreden dat de stad – in samenwerking met het Spectrumcollege – talentontwikkeling bij jongeren hoog op de agenda plaatst: “Op zaterdagvoormiddagen tijdens het schooljaar komen de jongeren samen met bevlogen professionals uit bedrijven en allerlei organisaties en vrijwilligers. Via presentaties, doe-sessies, bezoeken aan bedrijven en diverse organisaties ontdekken de jongeren er hun talenten en verbreden ze hun netwerk.”

Met dank aan gastdocenten en vrijwilligers

TALim kan rekenen op een team van vrijwilligers die ervoor zorgen dat de jongeren, hun ouders en de gastdocenten zich thuis voelen. “Het team achter TALim weet hoe belangrijk maatschappelijke diversiteit is, en dat belang zal in de toekomst enkel maar groeien. Hier wordt dan ook binnen TALim sterk op ingezet, zo bouwen we met dit project mee aan een diverse en betrokken samenleving”, zegt Luc De Schepper die vanuit UHasselt 2 jaar geleden het initiatief voor TALim nam.

Naast sponsoring vanuit Sint-Vincentius Limburg en een Hart voor Limburg, steunen nu ook al enkele bedrijven TALim. Het gaat om Essers, ASAP, APK, Group Bruno en Vandersanden. “We zijn erg dankbaar voor de steun die we van hen krijgen voor ons project. Het is mooi om te zien dat zij het belang van TALim erkennen. Ook voor bedrijven is dit project op termijn bijzonder waardevol, want door meer jongeren een diploma te laten behalen en voortijdige schooluitval te vermijden, helpt dit initiatief om de krapte op de arbeidsmarkt de volgende jaren te verminderen”, zegt Herman Reynders die mee aan de wieg va het TALim initiatief stond. “We zoeken daarom ook nog bijkomende bedrijven die TALim willen steunen”

IMG 8031

Het belang van TALim in cijfers:

In Vlaanderen verlaat 12,1 % van de jongeren de school vroegtijdig – dus zonder diploma.
In Genk is dat met 20,8 % (cijfers 2018-2019) heel wat hoger. In de andere mijngemeenten en in Leopoldsburg verlaten gemiddeld 16,4 % van de jongeren de school zonder diploma.

In Vlaanderen volgt 37,3 % van de jongeren in de derde graad een ASO richting, in de mijngemeenten en in Leopoldsburg is dat gemiddeld slechts 29,8 %.

In Vlaanderen volgt 28,0 % van de jongeren in de derde graad een BSO richting. In de mijngemeenten en Leopoldsburg is dat gemiddeld 33,8 %.

Talent Academie Limburg werd 2 jaar gelden opgestart door UHasselt en  van het “Fonds Vrienden van Sint-Vincentius Limburg” en functioneert onder de School voor Educatieve Studies, Universiteit Hasselt. TALim kan rekenen op financiële steun van Provincie Limburg – Departement Economie, Een hart voor Limburg en tal van partnerbedrijven. Zowel in Genk als Beringen kan TALim rekenen op wetenschappelijke expertise van UHasselt en de hogescholen UCLL en PXL. In Genk krijgt TALim ook  praktische steun van campus O3 en van KRC Genk.    

www.talim.be

Meer cases over
Universiteitsfonds