Prestigieuze cardiologieprijs voor UHasselt/ZOL-onderzoeker Pieter Martens

Dr. Pieter Martens heeft de Jacqueline Bernheimprijs ontvangen. Een prestigieuze prijs ter waarde van 25.000 euro die wordt uitgereikt door het Fonds voor Hartchirurgie voor baanbrekend onderzoek binnen de cardiologie. Pieter Martens krijgt de prijs voor zijn onderzoek rond de behandeling van personen met niet-synchroon samentrekkende hartkamers binnen het Limburg Clinical Research Center (LCRC) aan Universiteit Hasselt en het Ziekenhuis Oost-Limburg.

Dr. Martens En Prof. Dr. Mullens Dr. Martens En Prof. Dr. Mullens

Hartfalen

Binnen zijn doctoraatsonderzoek richtte Pieter Martens zich op ‘cardiale resynchronisatietherapie’ (CRT). Een behandeling die al enkele tientallen jaren toegepast wordt bij patiënten met hartfalen van wie de hartkamers niet synchroon samentrekken. “Bij deze patiënten wordt een speciaal type pacemaker met of zonder defibrillatorfunctie geplaatst om de hartkamers opnieuw synchroon te laten samentrekken. Maar ondanks dat deze behandeling al vele jaren bestaat, wordt ze nog niet altijd optimaal gebruikt en zijn er nog vraagtekens rond het precieze werkingsmechanisme”, vertelt dr. Pieter Martens. “Mijn onderzoek bestond er uit om nieuwe inzichten in de werking van deze behandeling te verkrijgen, inzichten te verwerven in de patiëntselectie en te kijken hoe patiënten na deze behandeling beter opgevolgd kunnen worden.”

CRT-behandeling nog te weinig gebruikt

Binnen dit onderzoek publiceerde dr. Pieter Martens veelvuldig in wetenschappelijke tijdschriften over de resultaten van zijn onderzoek. In verschillende studies beschrijft hij de werkingsmechanisme van CRT tijdens inspanning en ook de effecten die CRT kan hebben op microscopisch niveau in het hart. dr. Martens toonde ook uit internationale data aan dat CRT te weinig gebruikt wordt in de praktijk en dat juist de patiëntengroepen waar CRT wordt ondergebruikt, baat hebben bij de therapie. “Bij patiënten ouder dan 80 jaar of patiënten met hartfalen door kransslagaderlijden wordt de CRT-behandeling nog te weinig gebruikt. Terwijl deze patiënten hier zeker voordeel uit halen”, zegt dr. Pieter Martens. “Samen met mijn promotor heb ik deze bevindingen kunnen samenvatten in een internationaal aanbevelingsdocument.”

Jacqueline Bernheimprijs

Het doctoraatsonderzoek van dr. Pieter Martens onder leiding van prof. dr. Wilfried Mullens binnen het Limburg Clinical Research Center aan Universiteit Hasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg krijgt van het Fonds voor Hartchirurgie nu dus de Jacqueline Bernheimprijs. Een jaarlijkse prijs die het fonds uitreikt aan een jonge onderzoeker (-40j) van een Belgische universiteit, die zich verdienstelijk maakt binnen cardiologie, hartchirurgie of de transplantatie van hart en/of longen.

Het ontvangen van de Jacqueline Bernheim prijs is een hele eer voor de 32-jarige cardioloog. “Ik ben ontzettend blij met deze erkenning in zo een groot en uitgebreid vakgebied. Vier jaar heb ik zeer hard gewerkt aan dit doctoraatsonderzoek. Dat ik hier deze prijs voor mag ontvangen, is dan ook een heel mooi resultaat.” De 25.000 euro prijzengeld zal geïnvesteerd worden in verder wetenschappelijk onderzoek binnen het Limburg Clinical Research Center.

Meer cases over
Technologie